Publikacja ustawy będącej transpozycją dyrektywy SUP

Tydzień temu, 9 maja 2023 r. opublikowano ustawę wdrażającą zapisy dyrektywy SUP (z ang. Single Use Plastics), co oznacza, że przepisy już wkrótce wejdą w życie.

Regulacje skupiają się głównie na nakładaniu ograniczeń i wymogów związanych z wprowadzaniem na rynek oraz używaniem produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, oraz na selektywnym zbieraniu odpadów powstałych z tych produktów, a także wprowadzają obowiązki:

  • Oznakowania niektórych produktów symbolami, stosowanymi m.in. na kubkach zawierających tworzywa sztuczne.
  • Nakładania nowych rodzajów opłat, dotyczących konkretnych produktów z tworzywa sztucznego, takich jak opłata od użytkownika końcowego za sztukę opakowania, opłata za zbieranie, uprzątanie i transport oraz opłata na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
  • W odniesieniu do kubków na napoje i pojemników na żywność zapewnienia alternatywnych opakowań wielokrotnego użytku lub wykonanych z innych materiałów niż tworzywo sztuczne od 1 lipca 2024 roku.
  • Wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach.
  • Osiągania minimalnych poziomów zbierania odpadów opakowań po napojach w postaci butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów,
  • Raportowania wszystkich działań przez system BDO.

Pełna treść ustawy dostępna TUTAJ 

Udostępnij przez: