To, czego potrzebujemy to: odwaga, ciekawość i dane

Jak odciążyć planetę? Najlepiej robić to razem! Britta von Selchow, Interzero i znana ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju Sabine Braun z Accenture omawiają, dlaczego firmy powinny już teraz przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Britta von Selchow: Droga Pani Braun, od 30 lat doradza Pani firmom w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem – a temat ten jest wciąż daleki od rzeczywistości. Gdzie jesteśmy dzisiaj, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Sabine Braun : Zrównoważony rozwój od dawna jest dla firm czymś więcej niż tylko czynnikiem higieny. Sama przejrzystość już nie wystarczy. Wiele osób ma świadomość, że chodzi teraz o prawdziwą transformację, że potrzebują nowych perspektyw surowcowych i że muszą zmienić swoje modele biznesowe. Istnieje jednak pewne wahanie, a szkoda. Gospodarka o obiegu zamkniętym może wnieść istotny wkład w ochronę klimatu. Ale nadal jest śpiącym olbrzymem – z potężnym, niewykorzystanym potencjałem.

Britta von Selchow: Czego potrzebują firmy, aby już teraz podjąć działania i wykorzystać potencjał dla siebie?

Sabine Braun: Zielony Ład i regulacje UE wyznaczają kierunek. Ale nie tylko wielkie wizje, takie jak neutralność klimatyczna do 2050 r., są ważne. Aby je osiągnąć, firmy potrzebują konkretnych strategii, a także odwagi, ciekawości i wytrwałości. Kiedy, jeśli nie teraz, firmy powinny inwestować? Tak czy inaczej rewolucja okrężna nadchodzi, a kto chce znaleźć się wśród przegranych?

Britta von Selchow: Utrzymanie surowców w obiegu i możliwość ich ponownego wykorzystania do własnej produkcji – z naszego doświadczenia wynika, że ​​dla producentów staje się to coraz ważniejsze z trzech powodów. Aby spełnić wymogi prawne, zwiększyć naszą odporność na wahania w łańcuchu dostaw w kraju takim jak Niemcy, który jest ubogi w surowce, a także, co nie mniej ważne, aby uzyskać korzyści kosztowe poprzez ponowne wykorzystanie komponentów. Pomyślne cykle powstają dzięki współpracy uczestników łańcucha wartości. Otwartość i umiejętność współpracy to ważne kluczowe kompetencje naszej przyszłości.

Sabine Braun: W każdym razie umiejętność myślenia w kategoriach ekosystemów gospodarczych jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Bliższe tworzenie sieci kontaktów, wykorzystywanie innowacyjnej siły start-upów i opracowywanie rozwiązań branżowych obejmujących wiele firm – oczywiście nic z tego nie działa na dużą skalę bez cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Britta von Selchow: My również jesteśmy o tym głęboko przekonani i dlatego opracowaliśmy cyfrowego bliźniaka łańcucha procesów recyklingu – Materialkonto Interzero. Oznacza to, że firmy są już w stanie zmapować cały cykl surowcowy. W ten sposób pozostałości poprodukcyjne oraz produkty i ich opakowania są skutecznie zawracane do własnego cyklu na koniec swojego cyklu życia.

Sabine Braun: Jestem pewna, że ​​rozwiązania cyfrowe, takie jak te promowane przez Interzero, są kluczowe dla postępu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonej transformacji jako całości. Dotyczy to nie tylko nadchodzących obowiązków raportowych – słowo kluczowe CSRD. Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju stają się coraz ważniejsze jako element kontrolny dla firm. W przyszłości nikt nie będzie w stanie tego uniknąć.

Britta von Selchow: Jak motywujecie firmy do aktywnego kształtowania przyszłości, a może także do opuszczania własnej strefy komfortu?

Sabine Braun: W przypadku „wezwania do działania” wystarczy spojrzeć na fakty. Jeśli chcesz, aby Twoje dzieci i wnuki nadal miały planetę nadającą się do zamieszkania, musisz działać już teraz. W tym celu potrzebujemy pozytywnej narracji o przyszłości. Mamy niesamowitą wiedzę i doświadczenie, świetną firmę średniej wielkości. Niemcy to kraj idei, które trzeba wreszcie wyprowadzić na ulice.

Britta von Selchow: Dobra wiadomość jest taka, że ​​nikt nie musi ratować świata sam. Zamykanie cykli to sport zespołowy, który wyzwala zabawę i entuzjazm. Doświadczam tego pozytywnego ducha w naszej firmie, a także wśród naszych klientów. Mając odpowiednich partnerów, odwagę, ciekawość i dane, można osiągnąć trwałe tworzenie wartości. Inteligentny, zoptymalizowany cyfrowo recykling stwarza dla nas wszystkich pilnie poszukiwane nowe perspektywy w zakresie surowców.

Sabina Braun Strategia i doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju Accenture

„Gospodarka o obiegu zamkniętym to śpiący olbrzym z ogromnym, niewykorzystanym potencjałem”.

Sabine Braun

Strategia i doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju Accenture

Kontakt

biuro@interzero.pl

    Udostępnij przez: