Rozwiązanie Interzero dla firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonych i nadających się do recyklingu opakowań.

Moduł 1: Badania status quo

Inwentaryzacja

 • Tworzenie arkusza specyfikacji
 • Specyfikacja obecnego opakowania
 • Określenie obecnej zdolności do recyklingu i ocena cyklu życia, jeśli jest to wymagane
 • Proces pakowania

Badania

 • Poszukiwanie materiałów alternatywnych
 • Identyfikacja potencjalnych dostawców
 • Przedstawienie propozycji

Projekt opakowania

 • Tworzenie nowych koncepcji opakowań
 • Przegląd możliwości recyklingu i oceny cyklu życia dla nowych koncepcji
 • Porównanie możliwości recyklingu i oceny cyklu życia

Tworzenie rozwiązań

 • Prezentacja wyników
 • Dalsza procedura

Moduł 2: Analiza szczegółowa

Analiza wymagań dotyczących produktu

 • Jakie są wymagania produktu w stosunku do opakowania?
 • Na co należy zwrócić uwagę?

Pierwsza ocena maszyn

 • Jakie maszyny są używane?
 • Ile jest obecnie maszyn dla tego samego produktu?

Moduł 3: Projektowanie rozwiązań

Przeprojektowanie i udoskonalenie opakowania

 • Koordynacja z dostawcami opakowań
 • Wyjaśnienie nowej struktury opakowań
 • Terminy pobierania próbek i ich koordynacja

Wstępne testowanie

 • Towarzyszenie pierwszym próbom na maszynie klienta

Moduł 4: Ocena wpływu

Ocena możliwości recyklingu opakowania

 • Przegląd możliwości recyklingu obecnych opakowań i nowych koncepcji

Przegląd/ocena cyklu życia

 • Obliczenie wpływu opakowania na środowisko poprzez częściowe badanie LCA, albo pełne LCA

Moduł 5: Certyfikacja

Certyfikacja możliwości recyklingu

 • Certyfikacja przez zewnętrznego partnera Interzero
 • Certyfikat Made for Recycling

Certyfikacja LCA  

 • Certyfikacja przez zewnętrznego partnera Interzero

FAQ

Made 4 Circle to rozwiązanie Interzero dla firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonych i nadających się do recyklingu opakowań.

Celem Made 4 Circle jest pomoc klientom w identyfikacji ich wyzwań związanych z opakowaniami i dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

Jest ono podzielone na 4 główne kroki:

 1. Analiza obecnego opakowania
 2. Analiza możliwości recyklingu
 3. Analiza wymagań dotyczących produktu
 4. Wstępna ocena opakowania

Made 4 Circle jest strategicznym narzędziem, które pomaga Twojej firmie podjąć właściwą decyzję dla eko-projektu / innowacji opakowań.

Elastyczny, ukierunkowany i modułowy w konstrukcji, Made 4 Circle rozwiązuje wiele wyzwań mających na celu poprawę możliwości recyklingu opakowań poprzez dokładną i dostosowaną do potrzeb analizę.

Z 30-letnim doświadczeniem w branży, Interzero działa w recyklingu opakowań i rozwiązaniach doradczych dla firm każdej wielkości na skalę międzynarodową.

Aby pozostać konkurencyjnym i zadbać o zrównoważony rozwój. Opakowania nadające się do recyklingu są istotną częścią strategii zrównoważonego rozwoju firm i coraz ważniejszą cechą przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Ponadto ustawodawstwo staje się coraz bardziej rygorystyczne, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, takie jak redukcja odpadów i ochrona zasobów.

Dzięki najnowszej propozycji dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych Komisja Europejska dąży do tego, aby do 2030 roku wszystkie opakowania nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w sposób ekonomicznie opłacalny oraz aby ograniczyć ilość opakowań, nadwyżek opakowań, a tym samym odpadów opakowaniowych.

Made 4 Circle to rozwiązanie, które firma Interzero opracowała, aby wspierać rozwój opakowań nadających się do recyklingu zgodnie z europejskimi przepisami.

W Made 4 Circle analizujemy Twoje opakowania i zbieramy wszystkie związane z nimi informacje.

Doświadczenie przemysłowe Interzero daje nam dostęp do najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań.

O długości analizy decyduje kilka czynników, takich jak:

 • Potrzeby biznesowe
 • Wyzwania związane z działalnością przedsiębiorstwa
 • Zakres projektu
 • Wymagane działania

Po pierwszej sesji Interzero jest w stanie określić i opracować najlepsze rozwiązanie w odpowiednim czasie, aby osiągnąć Twoje cele.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Zespół ekspertów 

Nie. Twoje wyniki będą wsparciem dla ekspertów Made 4 Circle w ich dalszej analizie.

Made 4 Circle to cyrkularne rozwiązanie firmy Interzero przeznaczone dla firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonych i nadających się do recyklingu opakowań.

Aby pozostać konkurencyjnym. Coraz więcej konsumentów/kupujących podejmuje przyjazne środowisku decyzje zakupowe.

Aby zaoszczędzić koszty. W przypadku przyszłych opłat za program eko-modulacji opartych na materiałach opakowaniowych nadających się do recyklingu.

Dostosowanie się. Prawne wymagania dotyczące opakowań stają się coraz bardziej rygorystyczne, ponieważ coraz większy nacisk kładzie się na możliwość recyklingu.

Komunikować się ekologicznie. Twoja reputacja na rynku poprawi się.

Made 4 Circle to rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Po pierwszej sesji Interzero jest w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie w odpowiednim koszcie, aby osiągnąć Twoje cele.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Zespół ekspertów 

Kontakt

Twój ekspert:

Przemysław Kuna