Modułowe rozwiązanie Interzero dla firm każdej wielkości, zainteresowanych opracowaniem zrównoważonych i nadających się do recyklingu opakowań.

Made4Circle analysis chart

M4C analiza wstępna

Krok 1: Analiza wstępna

Inwentaryzacja

 • Opis wymagań klienta
 • Zdefiniowanie specyfikacji opakowania
 • Opis procesu pakowania

Badania

 • Jakie są wymagania dotyczące opakowania produktu?
 • Na co zwrócić uwagę?
 • Wstępna analiza regulacji, możliwości recyklingu i wpływu na środowisko obecnych opakowań
 • Poszukiwanie alternatywnych materiałów
 • Identyfikacja potencjalnych dostawców

Krok 2: Szczegółowa analiza

szczegółowa analiza

Analiza wymagań produktu

 • Jakie są wymagania dotyczące opakowania produktu?
 • Na jakie dodatkowe ograniczenia zwrócić uwagę?

Ocena maszyn pakujących

 • Jakie maszyny są używane?
 • Szczegóły dotyczące procesu produkcji opakowań
projektowanie rozwiązań

Krok 3: Projektowanie rozwiązań

Przeprojektowanie i ulepszanie opakowań

 • Przeprojektowanie nowych opakowań (struktura i materiały)
 • Dogłębna analiza regulacyjna nowego rozwiązania
 • Określenie nowego rozwiązania z klientem
 • Koordynacja współpracy z dostawcami opakowań

Wstępny test

 • Wsparcie dla pierwszego testu produkcyjnego nowego opakowania

Krok 4: Ocena wpływu

ocena wpływu

Ocena możliwości recyklingu opakowań

 • Dogłębna analiza możliwości recyklingu nowych opakowań

Ocena oddziaływania na środowisko

 • Ocena porównawcza wpływu nowego rozwiązania opakowaniowego na środowisko (LCA screening)
certyfikacja

Krok 5: Certyfikacja (opcjonalnie)

Certyfikacja zdolności do recyklingu

 • Możliwość recyklingu opakowań może być certyfikowana przez Interzero, zgodnie z metodą „Made4Recycling”

Certyfikacja oddziaływania

 • Wyniki szczegółowej analizy mogą być poświadczone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą

FAQ

Made 4 Circle to rozwiązanie Interzero dla firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonych i nadających się do recyklingu opakowań.

Celem Made 4 Circle jest pomoc klientom w identyfikacji ich wyzwań związanych z opakowaniami i dostarczenie odpowiedniego rozwiązania.

Jest ono podzielone na 4 główne kroki:

 1. Analiza wstępna
 2. Szczegółowa analiza
 3. Projektowanie rozwiązań
 4. Ocena wpływu

Made 4 Circle jest strategicznym narzędziem, które pomaga Twojej firmie podjąć właściwą decyzję dla eko-projektu / innowacji opakowań.

Elastyczny, ukierunkowany i modułowy w konstrukcji, Made 4 Circle rozwiązuje wiele wyzwań mających na celu poprawę możliwości recyklingu opakowań poprzez dokładną i dostosowaną do potrzeb analizę.

Z 30-letnim doświadczeniem w branży, Interzero działa w recyklingu opakowań i rozwiązaniach doradczych dla firm każdej wielkości na skalę międzynarodową.

Aby pozostać konkurencyjnym i zadbać o zrównoważony rozwój. Opakowania nadające się do recyklingu są istotną częścią strategii zrównoważonego rozwoju firm i coraz ważniejszą cechą przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Ponadto ustawodawstwo staje się coraz bardziej rygorystyczne, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, takie jak redukcja odpadów i ochrona zasobów.

Dzięki najnowszej propozycji dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych Komisja Europejska dąży do tego, aby do 2030 roku wszystkie opakowania nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu w sposób ekonomicznie opłacalny oraz aby ograniczyć ilość opakowań, nadwyżek opakowań, a tym samym odpadów opakowaniowych.

Made 4 Circle to rozwiązanie, które firma Interzero opracowała, aby wspierać rozwój opakowań nadających się do recyklingu zgodnie z europejskimi przepisami.

W Made 4 Circle analizujemy Twoje opakowania i zbieramy wszystkie związane z nimi informacje.

Doświadczenie przemysłowe Interzero daje nam dostęp do najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań.

O długości analizy decyduje kilka czynników, takich jak:

 • Potrzeby biznesowe
 • Wyzwania związane z działalnością przedsiębiorstwa
 • Zakres projektu
 • Wymagane działania

Po pierwszej sesji Interzero jest w stanie określić i opracować najlepsze rozwiązanie w odpowiednim czasie, aby osiągnąć Twoje cele.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Zespół ekspertów 

Nie. Twoje wyniki będą wsparciem dla ekspertów Made 4 Circle w ich dalszej analizie.

Made 4 Circle to cyrkularne rozwiązanie firmy Interzero przeznaczone dla firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonych i nadających się do recyklingu opakowań.

Aby pozostać konkurencyjnym. Coraz więcej konsumentów/kupujących podejmuje przyjazne środowisku decyzje zakupowe.

Aby zaoszczędzić koszty. W przypadku przyszłych opłat za program eko-modulacji opartych na materiałach opakowaniowych nadających się do recyklingu.

Dostosowanie się. Prawne wymagania dotyczące opakowań stają się coraz bardziej rygorystyczne, ponieważ coraz większy nacisk kładzie się na możliwość recyklingu.

Komunikować się ekologicznie. Twoja reputacja na rynku poprawi się.

Made 4 Circle to rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Po pierwszej sesji Interzero jest w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie w odpowiednim koszcie, aby osiągnąć Twoje cele.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Zespół ekspertów 

Kontakt

Przemysław Kuna

Twój ekspert:

Przemysław Kuna

  Udostępnij przez: