Autoryzowany przedstawiciel w Polsce

Każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, musi wykonywać szereg obowiązków przewidzianych przez ustawę o ZSEiE. Polskie firmy mogą robić to samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Zagraniczne przedsiębiorstwa mogą być natomiast zobowiązane do ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, który będzie w ich imieniu wykonywał obowiązki wprowadzającego.

Czy masz obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce?

Jeśli Twoja firma spełnia następujące warunki:

 • jest producentem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, zamawia sprzęt pod własną marką,
 • ma siedzibę poza Polską,
 • sprzedaje klientom na terenie Polski sprzęt elektryczny i elektroniczny na odległość (sklep internetowy, platformy sprzedażowe,)…

…to masz obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.

Na firmy, które nie wykonają tego obowiązku może zostać nałożona kara finansowa w kwocie od 15 000 zł do 500 000 zł.

Pudełko wypełniony sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Kto może być autoryzowanym przedstawicielem Twojej firmy?

Rolę autoryzowanego przedstawiciela w Polsce mogą pełnić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niepodsiadające osobowości prawnej. Jedynym ustawowym warunkiem jest konieczność posiadania siedziby na terytorium Polski.

Do ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela Twojej firmy w Polsce konieczne jest zawarcie pisemnej umowy z wybranym podmiotem. Po podpisaniu umowy, wybrany przez Ciebie przedstawiciel będzie realizował obowiązki Twojej firmy za pośrednictwem organizacji odzysku.

Autoryzowanym przedstawicielem firmy w Polsce może być również organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, taka jak Interzero.

Interzero – autoryzowany przedstawiciel Twojej firmy w Polsce

Wszystkim przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt na polski rynek oferujemy usługę autoryzowanego przedstawiciela w Polsce. Jako organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wykonamy wszystkie obowiązki Twojej firmy bez żadnych pośredników. Nasi eksperci zapoznają się ze specyfiką Twojego biznesu i określą rodzaj oraz stan realizacji obowiązków wprowadzającego, a następnie zaproponują Ci najkorzystniejszą ofertę.

Zawierając umowę bezpośrednio z Interzero zyskasz pewność, że ustawowe obowiązki Twojej firmy będą realizowane rzetelnie, terminowo i kompleksowo.

Jeśli jesteś wewnątrzwspólnotowym dostawcą sprzętu lub sprzedajesz go bezpośrednio do odbiorców poza granicami Polski za pomocą środków porozumiewania się na odległość, możesz skorzystać z naszej pomocy w ustanowieniu autoryzowanego przedstawiciela (zwanego niekiedy upoważnionym przedstawicielem) w innych krajach UE, w których działa Grupa Interzero: w Austrii, Niemczech, Włoszech, Słowenii i Chorwacji.

Dlaczego warto ustanowić autoryzowanego przedstawiciela w Polsce?

Ustanowienie autoryzowanego przedstawiciela w Polsce to nie tylko obowiązek, ale też szereg korzyści dla Twojej firmy. Jakich? Sprawdź!

Dzięki nawiązaniu współpracy z Interzero:

 • realizujesz ciążący na Twojej firmie ustawowy obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce,
 • zyskasz pewność, że wszelkie działania wykonywane w imieniu Twojej firmy są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami,
 • unikniesz dotkliwych konsekwencji wynikających z nieprawidłowej realizacji lub braku realizacji ustawowych obowiązków Twojej firmy (np. w postaci kar finansowych),
 • zapewnisz zagranicznym dystrybutorom Twojego sprzętu dodatkowy benefit w postaci zwolnienia ich z wykonywania obowiązków wprowadzającego sprzęt

Jakie obowiązki przejmujemy jako autoryzowany przedstawiciel Twojej firmy?

Jako autoryzowany przedstawiciel Twojej firmy w Polsce, Interzero przejmie ogół obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zaliczamy do nich obowiązki:

 • organizacji i sfinansowania zbiórki oraz przetwarzania ZSEE,
 • osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE (od 2021 r. wynoszących 65% średniorocznej masy wprowadzonego sprzętu),
 • osiągnięcia minimalnych poziomów odzysku oraz przygotowania ZSEE do ponownego użycia i recyklingu,
 • zawarcia umowy z recyklerem na warunkach wskazanych w ustawie,
 • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • corocznego rozliczenia obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Pamiętaj, że obowiązki wprowadzającego ciążą na wszystkich podmiotach sprzedających sprzęt elektryczny i elektroniczny za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio do użytkowników w Polsce, niezależnie od rodzaju i ilości sprzętu wprowadzonego na polski rynek! Już dziś podpisz umowę z Interzero – dzięki nam uwolnisz się od uciążliwych obowiązków i zyskasz czas na to, co najważniejsze dla rozwoju Twojego biznesu.

Koszyk zakupowy wypełniony sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dlaczego Interzero?

Grupa Interzero od ponad 30 lat świadczy zintegrowane usługi środowiskowe na rzecz klientów w Polsce, w Europie i na całym świecie. Mamy bogate doświadczenie, szerokie kompetencje oraz wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy każdego dnia wspierają przedsiębiorców w niemal wszystkich obszarach związanych z ochroną środowiska.

Dlaczego powinieneś wybrać Interzero na autoryzowanego przedstawiciela Twojej firmy w Polsce?

 • Jesteśmy Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i od wielu lat realizujemy na rzecz naszych klientów ustawowe obowiązki wprowadzającego.
 • Oferujemy konkurencyjne ceny oraz możliwość skorzystania z szerokiej gamy naszych pozostałych usług środowiskowych w jednym miejscu.
 • Nasi eksperci mają obszerną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które gwarantuje sprawne i bezproblemowe wypełnianie obowiązków Twojej firmy.
 • Działamy w wielu państwach UE, dlatego możemy pośredniczyć w ustanawianiu autoryzowanego przedstawiciela również w innych krajach członkowskich.

Nie wiesz, czy Twoja firma powinna ustanowić autoryzowanego przedstawiciela w Polsce? Masz pytania dotyczące usługi autoryzowanego przedstawiciela? A może chcesz ustanowić autoryzowanego przedstawiciela w innych krajach UE? Napisz do nas! Nasi eksperci chętnie udzielą Ci pomocy i rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce – często zadawane pytania (FAQ)

Choć obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce istnieje od dawna, to nadal wielu przedsiębiorców nie wie o jego istnieniu. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców i sprawdź, czy ten obowiązek dotyczy też Twojej firmy!

Autoryzowany przedstawiciel to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski, który odpowiada za wykonywanie ustawowych obowiązków producentów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu w Polsce. Może być nim osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie ustawowe obowiązki autoryzowany przedstawiciel wykonuje za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Autoryzowany przedstawiciel przejmuje obowiązki tylko w odniesieniu do sprzętu pochodzącego od tego producenta, z którym zawarł pisemną umowę. Z chwilą podpisania umowy, autoryzowany przedstawiciel przejmuje odpowiedzialność za wykonywanie ustawowych obowiązków, z której nie zwalnia go nawet współpraca z organizacją odzysku.

Obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce dotyczy firm, które nie mają siedziby w kraju, lecz sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio do polskich odbiorców z pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem platform sprzedażowych, własnego sklepu online, telesprzedaży). Firmy, które sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny w sposób tradycyjny (sklepy stacjonarne, showroomy) mogą, ale nie muszą ustanawiać swojego przedstawiciela w Polsce.

Obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Od tej pory każda z firm, która ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, i sprzedaje sprzęt do polskich odbiorców za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jest zobowiązana do ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.

Zgodnie z przepisami ustawy o ZSEiE, autoryzowanym przedstawicielem producenta w Polsce może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna mające siedzibę na terytorium Polski, w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Warto pamiętać, każdy producent może wybrać na swojego przedstawiciela dowolny podmiot, który spełnia wymienione kryteria, kierując się np. najkorzystniejszą ceną, zakresem dodatkowych usług lub faktem dotychczasowej, owocnej współpracy z daną firmą w innych obszarach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, producentem jest nie tylko faktyczny producent sprzętu, ale też firmy, które importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu lub zamawiają sprzęt pod własną marką.

Z art. 4 pkt 11 ustawy wynika, że producentem nazywamy osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która ma siedzibę w innym niż Polska państwie UE i:

 • produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
 • pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt wytworzony przez inne podmioty (z wyjątkiem sytuacji, kiedy na sprzęcie znajduje się nazwa lub znak towarowy innego producenta lub wprowadzającego sprzęt),
 • w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, z innego państwa dostarcza sprzęt w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku państwa UE, w którym ma siedzibę (Innego niż Polska),
 • sprzedaje sprzęt na terytorium kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe.

W rozumieniu art. 4 pkt 11 lit. d) ustawy, producentem jest również osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej lub osoba prawna, która ma siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE i sprzedaje sprzęt na terytorium kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe.

Jeśli Twoja firma:

 • jest podmiotem zagranicznym,
 • sprzedaje sprzęt bezpośrednio użytkownikom za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym platform internetowych Ebay, Aliexpress, Amazon, Temu itp.),

to masz obowiązek ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.

Niektóre podmioty zagraniczne są uprawnione do ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.

Jeśli Twoja firma ma siedzibę poza Polską i:

 • produkuje w krajach UE sprzęty pod własną marką,
 • wprowadza sprzęty wyprodukowane na jej zlecenie pod własną marką,
 • odsprzedaje sprzęty pod własną marką,
 • importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu na terytorium państwa UE innego niż Polska…

… i sprzęt ten trafia do Polski to masz prawo ustanowić swojego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.

Takie działanie może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Przede wszystkim, ułatwi jego partnerom biznesowym wywiązywanie się z obowiązków wprowadzającego przewidzianych przez polską ustawę. Dystrybutorzy, importerzy i inni sprzedawcy sprzętów tego producenta będą mogli uniknąć konieczności samodzielnego wykonywania licznych ustawowych obowiązków – wystarczy, że zgłoszą ilości wprowadzonego sprzętu do autoryzowanego przedstawiciela, by ten zajął się raportowaniem, rozliczeniem oraz zapewnieniem zbierania, odzysku i recyklingu ZSEiE.

Kolejną korzyścią jest poprawa wizerunku producenta w oczach konsumentów oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Ustanowienie autoryzowanego przedstawiciela w Polsce może być postrzegane jako działanie na rzecz zwiększenia transparentności producenta oraz dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu jego działalności na środowisko.

Kontakt

umowyonline@interzero.pl

  Udostępnij przez: