Grupa Interzero w Polsce

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
Tel.: +48 22 742 10 22
E-mail: biuro@interzero.pl
Zarząd: Anna Grom   Prezes Zarządu; Monika Grom – Wiceprezes Zarządu; Paweł Lesiak – Wiceprezes Zarządu
NIP: 5213409980
KRS: 0000266658
REGON: 140718909
BDO: 000000172
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 500 000 zł
RELACJE INWESTORSKIE TUTAJ.

Interzero Advisory Spółka z o.o.
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
Tel.: +48 22 742 10 22
E-mail: biuro@interzero.pl
Zarząd: Monika Grom – Członek Zarządu; Paweł Lesiak – Członek Zarządu
NIP: 1132335293
KRS: 0000676980
REGON: 017443900
BDO: 000518378
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  100 000 zł

Interzero Polska Sp. z o.o. 
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
Tel.: +48 22 742 10 22
E-mail: biuro@interzero.pl
Zarząd: Monika Grom – Członek Zarządu; Paweł Lesiak – Członek Zarządu
NIP: 9512367010
KRS: 0000459881
REGON: 146653200
BDO: 000009153
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  105 000 zł

Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
Tel.: +48 22 742 10 22
E-mail: biuro@interzero.pl
Zarząd: Monika Grom – Członek Zarządu; Paweł Lesiak – Członek Zarządu
NIP: 9512530326
KRS: 0000925732
REGON: 520530764
BDO: 000552505
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł
RELACJE INWESTORSKIE TUTAJ.

Udostępnij przez: