Recykling chemiczny: The best for the rest 

Idealne uzupełnienie recyklingu mechanicznego: nasza sortownia w Walldürn umożliwi recykling chemiczny mieszanych tworzyw sztucznych na dużą skalę. Surowce są chronione przed spaleniem i przetwarzane na produkty wysokiej jakości.

Obecnie jedyną opcją dla zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu, jest zazwyczaj spalanie. Aby utrzymać te surowce w obiegu, firmy z branży recyklingu, przemysł petrochemiczny i wytwórcy tworzyw sztucznych współpracują nad rozszerzeniem recyklingu chemicznego. Ma to potencjał: „Recykling chemiczny może obsługiwać przepływy materiałów, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu – a tym samym oszczędzać zasoby i unikać spalania odpadów” – mówi dr Markus Hiebel, kierownik działu zrównoważonego rozwoju i partycypacji w Instytucie Fraunhofera ds. środowiska, bezpieczeństwa i technologii energetycznej UMSICHT.

Koncentracja na mieszanych tworzywach sztucznych

Każdego roku Interzero przetwarza ponad 800 000 ton lekkich opakowań z żółtego worka i żółtego kosza. Około połowa z nich jest poddawana recyklingowi mechanicznemu i wykorzystywana na przykład do produkcji regranulatów dla przemysłu tworzyw sztucznych. Jedną czwartą stanowią pozostałości po sortowaniu, w tym „niewłaściwe odpady”, które nie powinny trafiać do żółtego pojemnika. Pozostałe 25 procent stanowią mieszane tworzywa sztuczne, których nie można jednoznacznie przypisać do frakcji sortowania i które wcześniej trafiały do recyklingu termicznego. Interzero opracowało nowy proces sortowania właśnie dla tej mieszanki materiałów. „Podczas gdy nasze poprzednie systemy sortowania były ukierunkowane na monomateriały, takie jak PE i PP, używamy nowej technologii do generowania strumieni tworzyw sztucznych, które są precyzyjnie dostosowane do procesów recyklingu chemicznego naszych partnerów” – wyjaśnia dr Richard von Goetze, dyrektor ds. recyklingu chemicznego w Interzero.

Rozpoczęcie produkcji w Walldürn planowane na 2026 r.

W listopadzie 2023 r. w Walldürn w Badenii-Wirtembergii rozpoczęły się prace budowlane nad stworzeniem największej w Europie sortowni do produkcji surowców do recyklingu chemicznego – wspólnego przedsięwzięcia Interzero i OMV. Dzięki temu projektowi partnerzy tworzą około 120 nowych miejsc pracy – i nowe perspektywy dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Po rozpoczęciu produkcji w 2026 r. zakład będzie przetwarzał do 260 000 ton mieszanych zużytych tworzyw sztucznych rocznie. „Zakładamy, że będziemy w stanie odzyskać tak duże ilości do recyklingu chemicznego” – mówi dr Richard von Goetze. „Umożliwi to naszym firmom partnerskim produkcję nowych tworzyw sztucznych o jakości spożywczej”.

Nowe tworzywa sztuczne z odpadów plastikowych nienadających się do recyklingu

Weźmy na przykład OMV: firma będzie przetwarzać mieszane tworzywa sztuczne ze wspólnej sortowni w Walldürn w swoim zakładzie ReOil®, w którym te mieszane tworzywa sztuczne są ponownie rozkładane na ich podstawowe składniki za pomocą pirolizy. Instalacja pilotażowa może przetwarzać 100 kilogramów zużytych tworzyw sztucznych na 100 litrów oleju pirolitycznego na godzinę. Kolejna instalacja o wydajności 16 000 ton rocznie jest obecnie budowana w zakładzie OMV w Schwechat (Dolna Austria). Kolejnym krokiem jest rozwój zakładu ReOil® na skalę przemysłową o planowanej wydajności do 200 000 ton rocznie. Odzyskane surowce będą wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych do szerokiego zakresu zastosowań. Tworzywa te będą posiadać certyfikat ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), który zapewnia identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw i gwarantuje, że łańcuch wartości spełnia wszystkie standardy środowiskowe i społeczne.

Zrównoważona współpraca z Eastman

Inny proces, ten sam cel: wraz z amerykańską firmą Eastman, Interzero otwiera nową drogę recyklingu trudnych do przetworzenia opakowań PET. Przyszły zakład recyklingu molekularnego firmy we Francji powinien być w stanie przetwarzać ponad 200 000 ton odpadów PET rocznie. „Interzero i Eastman są zaangażowane w redukcję odpadów z tworzyw sztucznych i budowanie obiegu zamkniętego” – mówi Reinier de Graaf, dyrektor ds. strategii surowcowej w Eastman. „Cieszymy się, że możemy ściśle współpracować z Interzero w celu pozyskania niektórych surowców potrzebnych do naszego zakładu”. Technologia przetwarzania poliestru firmy Eastman umożliwia rozbicie zmieszanych odpadów PET na monomery, a następnie ponowne połączenie ich w wysokiej jakości materiał.

Ze względu na wydajność zintegrowanego zakładu i odnawialne źródła energii dostępne we Francji, oczekuje się, że zakład będzie działał przy znacznie niższej emisji gazów cieplarnianych niż konwencjonalne procesy oparte na ropie naftowej. Koncepcja ta jest również dobrze przyjmowana przez producentów marek – Eastman już produkuje na dużą skalę w USA i sprzedaje swoje materiały z recyklingu na całym świecie: tworzywa sztuczne z recyklingu Eastman są przetwarzane między innymi na butelki wielokrotnego użytku, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronikę użytkową i opakowania kosmetyków. Francuski projekt otrzymuje również duże wsparcie ze strony globalnych marek, przede wszystkim LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, L’Oreal i Danone, które podpisały listy intencyjne dotyczące wieloletnich umów na dostawy.

Kolejne kroki

Współpraca w celu zamknięcia obiegu i zabezpieczenia cennych surowców: Przemysł zapewnia nowe technologie i możliwości, jednak dalsza ekspansja recyklingu chemicznego będzie również zależeć od politycznych warunków ramowych – na przykład uznania w ustawie o opakowaniach. Dr Axel Schweitzer, prezes i udziałowiec Interzero, powiedział podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod nowy zakład w Walldürn: „Jestem przekonany, że dzięki recyklingowi chemicznemu wskaźnik recyklingu w Niemczech może i znacznie wzrośnie w przyszłości. Przybliży nas to o duży krok do naszej wizji świata bez odpadów”.

Maximilian Grasserbauer Senior Vice President Circular Economy, OMV

„W Interzero widzimy obiecującego partnera do współpracy, który ma wieloletnie doświadczenie i z którym chcielibyśmy wspólnie inwestować w innowacyjną przyszłość, która umożliwi bardziej kompleksową gospodarkę o obiegu zamkniętym dla odpadów z tworzyw sztucznych”.

Maximilian Grasserbauer

Senior Vice President Circular Economy, OMV

Kontakt

biuro@interzero.pl

    Udostępnij przez: