Partnerstwo na rzecz większego recyklingu PET

We współpracy z organizacją non-profit COREPLA, Interzero uruchomiło we Włoszech pilotażowy projekt mający na celu zwrot kaucji za butelki PET. Z niezwykłym sukcesem.

ręce trzymające skaner i worek z butelkami PET

W Niemczech od dawna istnieją systemy kaucji za pojemniki po napojach. Na przykład jednokierunkowy depozyt na butelkach PET aktywnie przyczynia się do unikania odpadów z tworzyw sztucznych i odzyskiwania surowców do wysokiej jakości recyklingu od butelki do butelki. Wprowadzenie systemów zwrotu butelek nabrało tempa także w innych krajach europejskich. Ostatecznie ważne jest osiągnięcie ambitnych celów UE w zakresie zbiórki i przygotowanie się na ewentualny ogólnoeuropejski obowiązek depozytów od 2028 r. Kraje, w których obecnie brakuje prawnie ugruntowanego systemu zwrotu kaucji, to Polska i Włochy. W obu krajach Interzero wspiera partnerów w zamykaniu obiegu – poprzez doradztwo, wymianę doświadczeń i konkretne projekty.

Projekt zbierania PET we Włoszech: Wraz z COREPLA, wiodącym krajowym konsorcjum zajmującym się zbiórką i recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych, Interzero uruchomiło w 2022 roku ambitny, ogólnokrajowy projekt pilotażowy we Włoszech. Celem partnerów współpracy było zapewnienie kompleksowego gromadzenia, identyfikowalności strumieni PET i skalowalności rozwiązania. W pierwszym etapie w punktach sprzedaży dużych detalistów ustawiono ponad 100 automatów zwrotnych. Aby zmotywować konsumentów do zwrotu pustych butelek PET, Interzero opracowało także aplikację, za pomocą której użytkownicy mogą zbierać punkty bonusowe i wymieniać je na bony zakupowe.

Projekt odniósł natychmiastowy sukces: pod koniec 2023 r. Włochy osiągnęły imponujący poziom zbiórki wynoszący 78% butelek PET znajdujących się na rynku, co przekroczyło już wymogi UE na rok 2025 wynoszące 77%. COREPLA otrzymała fundusze od UE na rozbudowę istniejących zdolności; W ciągu trzech lat w sklepach detalicznych ma zostać zainstalowanych jeszcze 1000 recyklomatów. Interzero Italy również na tym zyskuje: „Stworzyliśmy partnerstwo, w którym obie strony wygrywają, które wzmacnia naszą pozycję strategiczną i pokazuje naszą sprawdzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie innowacyjnych rozwiązań biznesowych” – mówi Sergio Patacchini, kierownik projektu Interzero Circular Solutions Italy. Zdobyte doświadczenie stanowi dobrą podstawę do dalszej pomyślnej realizacji projektu – a być może także do wsparcia wdrażania systemu kaucyjnego na poziomie krajowym.

Sergio Patacchini, Kierownik projektu, Interzero Włochy

„Stworzyliśmy partnerstwo, w którym wygrywają obie strony, które wzmacnia naszą pozycję strategiczną i demonstruje naszą sprawdzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie innowacyjnych rozwiązań biznesowych”.

Sergio Patacchini

Project Manager, Interzero Italy

Kontakt

biuro@interzero.pl

    Udostępnij przez: