Wprowadzasz na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub opakowania? Masz obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych jest jednym z wymogów prawnych ciążących na wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Pod pojęciem kampanii edukacyjnej kryje się każde działanie, mające na celu:

 • podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi;
 • uświadamiające o wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi;
 • informujące o dostępnych systemach zwrotu, zbierania, odzysku i recyklingu opakowań produktowych.

Jak wywiązać się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych?

1. Poprzez NFOŚiGW – przekazując kwotę w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym bezpośrednio na wskazany rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

2. Współpracując z organizacją odzysku opakowań – z tego rozwiązania skorzystać może każdy podmiot wprowadzający na rynek krajowy towary w opakowaniach, niezależnie od sposobu, w jaki rozlicza opłatę produktową.

Pomożemy Ci wywiązać się z przepisów prawnych i jeszcze na tym zarobić

Sprytne rozwiązanie, które przekuwa wymogi formalne w realny zysk dla Twojej firmy. Interzero pomaga przedsiębiorstwom realizować wydarzenia i akcje marketingowe, łącząc obowiązki środowiskowe z potrzebami komunikacyjnymi firmy.

 • Przekonujemy, że edukacja ekologiczna nie musi być nudna i sztampowa.
 • Udowadniamy, że nie musi być zbędnym, tylko „formalnym” wydatkiem.
 • Sprawiamy, że edukacja ekologiczna staje się mocną stroną i przewagą konkurencyjną Twojej firmy.
 • Wpływa na korzystny wizerunek Twojego biznesu – nowoczesnego, odpowiedzialnego, godnego zaufania.

Właśnie dlatego, w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska, oferujemy:

 • pewność prawidłowego wywiązania i rozliczenia się z ustawowego obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • realizację dodatkowych dedykowanych akcji edukacyjnych;
 • skrojone na miarę pomysły – projekty edukacyjne proponowane przez Interzero dają możliwość zrealizowania obowiązków ustawowych, a także – poprzez dobranie skali i formy obecności klienta – celów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • raport roczny z realizacji publicznych kampanii edukacyjnych.

Czekamy na Ciebie. Skontaktuj się z nami.

biuro@interzero.pl

+48 22 742 10 22