Przedsiębiorco, wprowadzasz produkty w opakowaniach na rynki zagraniczne w Unii Europejskiej?

Wprowadzanie i obrót produktami w opakowaniach na rynkach europejskich wiąże się z koniecznością poznania systemów odzysku i recyklingu w poszczególnych krajach. Dziesiątki aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej sprawiają, że orientacja w przepisach jest trudna, a działanie niezgodne z prawem może spowodować nałożenie na Twoją firmę wysokich kar pieniężnych.

Jesteśmy w 7 krajach Unii Europejskiej

Wprowadzimy Cię w tajniki przepisów prawnych wszystkich krajów Wspólnoty. Interzero posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie obrotu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Specjaliści ds. ochrony środowiska, prawnicy i doradcy Interzero wdrożą przepisy środowiskowe obowiązujące na zagranicznych rynkach do Twojej firmy szybko, sprawnie i bezpiecznie. Świadczymy profesjonalne usługi doradcze i wdrożeniowe z zakresu ochrony środowiska w krajach UE.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Proponujemy przedsiębiorcom usługi, które ułatwiają działanie na rynkach europejskich.

Dla firm z oddziałami w różnych krajach, eksporterów i importerów oraz dystrybutorów przygotowaliśmy:

1.Przegląd prawodawstwa dla wybranego kraju 

To materiał zawierający krótki, ale pełny opis niezbędnych dla Twojej firmy informacji, w tym:

 • odnośniki do adekwatnych i aktualnych przepisów prawnych;
 • opis instytucji nadzorujących i potencjalnych kar;
 • kryteria, które należy obowiązkowo wziąć pod uwagę;
 • sugestie dotyczące przyłączenia się do programów zgodności ze standardami;
 • minimalne limity recyklingu dla danego kraju.

2.Licencjonowanie opakowań 

Jest to usługa dostępna dla 28 krajów w Unii Europejskiej. Jej celem jest zgodny z regulacjami danego kraju obrót opakowaniami, tj.:

 • wprowadzenie opakowań na rynek;
 • włączenie opakowań do systemu odzysku i recyklingu;
 • raportowanie (ilości, składu materiałowego, ścieżki sprzedaży) opakowań do odpowiednich organów rządowych w imieniu Twojej firmy.

3.Indywidualne doradztwo dla firm 

To usługa w pełni dostosowana do potrzeb i wymagań Twojego biznesu. W trzech krokach pomagamy ocenić sytuację firmy na wybranym rynku:

 • analizujemy sieć sprzedaży klienta i prezentujemy szczegółowo, w przejrzystej formie, dostępne scenariusze biznesowe;
 • przedstawiamy opis systemu prawnego i regulacji we wskazanych krajach, a także kryteria decydujące o konieczności wykonywania obowiązku;
 • oceniamy ryzyko niestosowania standardów.

Wszystkie usługi z zakresu odzysku i recyklingu opakowań w krajach Unii Europejskiej w jednym miejscu, w Interzero!

Kontakt

umowyonline@interzero.pl

  Udostępnij przez: