Często zadawane pytania (FAQ)

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Opłata produktowa jest „ekologicznym” zobowiązaniem przedsiębiorców wytwarzających, wprowadzających produkty w opakowaniach, produkty poużytkowe, baterie i akumulatory na rynek krajowy. Opłata produktowa jest sumą opłat za niewykonany odzysk oraz za niewykonany recykling.

Rozumie się przez to wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach do obrotu rynkowego w Polsce. Zgodnie z Art. 19 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku, prócz obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych, każdy z przedsiębiorców ma również obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, lub w przypadku braku takiej możliwości, przeznaczenia 2% wartości netto zakupionych opakowań na ten cel.
Istnieje również możliwość przekazania tego obowiązku wyspecjalizowanemu podmiotowi, takiemu jak Interzero.

DPR – rozumie się przez to dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu.

EDPR – rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów.

Rozumie się przez to wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi.

Dokumenty wystawiane są na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacje odzysku opakowań lub organizacje samorządu gospodarczego przez przedsiębiorcę: eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Moje Interzero

Login to numer NIP, myślnik i cyfra, która zmienia się zależności od ilości utworzonych kont dla danego NIP-u , np. „1111111111-1”, „1111111111-2” itd.

Adres mailowy, dane użytkownika oraz dodanie nowego użytkownika można zaktualizować pisząc maila na adres rozliczenia@interzero.pl.

Sprawozdania roczne o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi są wykonywane zgodnie z zapisami w „Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” – sprawozdanie za dany rok jest wykonywane na podstawie ilości podanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Po zalogowaniu do portalu Moje Interzero należy wejść w zakładkę Raporty, następnie kliknąć żółty przycisk „Złóż raport”. Po wybraniu odpowiedniej zakładki z nazwą raportu należy kliknąć przycisk „Uzupełnij raport”

Raport o masach wprowadzonych opakowań, produktów i baterii za rok poprzedni należy złożyć do 31 stycznia roku bieżącego tj. rapot za rok 2022 należy złożyć do 31 stycznia 2023 roku.

Zero Waste IT

To przygotowanie używanych urządzeń do ponownego użycia. Oprócz czyszczenia sprzętu i naprawy lub wymiany części wykonywana jest również pełna anonimizacja, co oznacza, że Interzero usuwa wszelkie ślady danych w tych urządzeniach. Można również zainstalować nowe oprogramowanie.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny często ma krótki okres użytkowania. W Polsce uwagi na obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne. Jednak nawet używane urządzenie może być w pełni funkcjonalne i jest zbyt cenne, by trafić do śmietnika. Zajmujemy się certyfikowanym i bezpiecznym odnawianiem sprzętu, przekształcając go w aktywa nadające się do odsprzedaży. Należy zaznaczyć , że sprzęt elektroniczny szybko traci na wartości, dlatego warto rozważyć decyzję o sprzedaży, aby zmaksymalizować odzyskiwaną wartość.

Kupujemy każdy rodzaj elektroniki np.  monitory, komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony, serwery i akumulatory, urządzenia sieciowe i elektronikę użytkową. Chętnie pomożemy w zagospodarowaniu, także innych urządzeń. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje – zerowasteit@interzero.pl.

Aby przygotować ofertę, potrzebujemy informacji o ilości, rodzaju, producencie, nazwie modelu, specyfikacjach, wieku, dysku SSD (dla laptopów), stanie, wadach, posiadanym zasilaczu. Nie wahaj się z nami skontaktować i poprosić o formularz wyceny!

Obowiązują następujące minimalne ilości:

  • Komputery: 50 szt.
  • Laptopy: 25 szt.
  • Monitory (od 19 cali): 70 szt.

Odbieramy tablety, telefony, elektronikę użytkową i produkty Apple w mniejszych ilościach – prosimy o zapytanie o szczegóły.

Certificate resources SAVED – to dokument opracowany we współpracy z Instytutem Fraunhofera UMSICHT dostarczany naszym partnerom potwierdzający zaoszczędzenie zasobów pierwotnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wartości są certyfikowane przez Instytut Fraunhofera i dlatego mogą być wyświetlane w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju.