Opłata produktowa

W ramach ROP przejmiemy od Twojej firmy obowiązek recyklingu opakowań, produktów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

dłonie trzymają równe rodzaje opakowań, które objęte są opłatą produktową

Opłata produktowa w Polsce

Pomagamy w  realizacji obowiązków dla firm wprowadzających produkty na rynek.

Kampanie edukacyjne

Pomagamy w realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

różnej wielkości baterie - elektroodpady, które podlegają obowiązkowi recyklingu

Baterie

Pomagamy uzyskać pozwolenia do odbioru, transportu i przetwarzania WEEE.

elektroodpady - zużyty sprzęt AGD przygotowany do recyklingu oraz zagospodarowania

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Pomagamy wykonać recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Recykling tworzyw sztucznych

Pomagamy w zamykaniu obiegu odpadów tworzyw sztucznych.

Opłata produktowa w EU

Pomagamy w realizacji obowiązków dla firm wprowadzających produkty na rynek UE.

Opakowania wielomateriałowe i niebezpieczne

Pomagamy w realizacji obowiązków dotyczących opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

Kontakt

umowy@interzero.pl

    Udostępnij przez: