Kampanie edukacyjne Interzero 

Firmy, które wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, baterie albo sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Ich celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie w zakresie postępowania z odpadami. Zespół Edukacji Ekologicznej Interzero wypełnia ten obowiązek w imieniu klientów, realizując m.in. takie projekty jak Ekopaka, Biuro Zero Waste czy Okrąglak. Eko bez kantów.    

EkoPaka jak wytłumaczyć dzieciom co to jest recykling? 

EkoPaka to wielowymiarowy program edukacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli oraz dzieci w wieku szkolnym. EkoPaką nazywamy box, którego zawartość pomaga w realizacji aktywnych, angażujących zajęć z uczniami. Składają się na niego  gotowe scenariusze warsztatów oraz materiały, narzędzia i gry edukacyjne pozwalające na efektywne kształcenie w zakresie ekologii. EkoPaka to również program Ekoedukatorzy, którego celem jest przekazanie edukatorom i nauczycielom wiedzy eksperckiej z zakresu ochrony środowiska. 

Wejdź na stronę EkoPaki i skorzystaj z naszych materiałów edukacyjnych.

Dotychczas stworzyliśmy siedem EkoPak skupionych na frakcjach odpadowych:

  • Aluminium
  • Baterie
  • Drewno
  • Elektroodpady
  • Papier
  • Szkło
  • Tworzywa sztuczne

Potencjał programu rośnie z roku na rok. Nasze doświadczenia współpracy ze szkołami, bibliotekami, placówkami kultury czy przedsiębiorcami potwierdzają, że najszybciej i najlepiej uczymy się doświadczając. EkoPaka umożliwia tworzenie właśnie takiej mądrej edukacji, którą łatwo włączyć zarówno większe inicjatywy jak pikniki szkolne lub firmowe, akcje pracownicze, konkursy ekologiczne, ale również w te mniejsze jak edukacja domowa.

Biuro Zero Waste jak stworzyć ekologiczne miejsce pracy? 

Zrównoważone miejsce pracy oznacza dla nas mądre zarządzanie zasobami, odpowiedzialny zespół oraz uważność na kwestie środowiskowe. Uwzględnienie w biznesie takiej szerszej perspektywy bardzo często pozwala znaleźć oszczędności i nowe potencjały rozwoju poprzez wzmocnienie komunikacji oraz współpracy.  

Biuro Zero Waste jest kompleksową usługą, której punkt wyjścia stanowi ocena przestrzeni biurowej pod kątem zrównoważonego rozwoju. Badanie, od którego wychodzimy, ma bardzo szeroki zakres – poza kwestiami organizacji miejsca pracy rozpatruje również sposoby funkcjonowania czy nawyki pracowników.  

Zmiana kultury organizacji na przyjazną środowisku naturalnemu stanowi wyzwanie. Dlatego oferujemy wsparcie w projektowaniu procesu transformowania biur oraz edukacji wewnętrznej pracowników. Dostarczamy również technologie ułatwiające radzenie sobie z odpadami oraz budujące świadomość ekologiczną.

Sprawdź jak prowadzić biuro przyjazne środowisku.

Biuro Zero Waste to usługa skalowalna, którą możemy dopasować zarówno do dużej jak i małej firmy. Mamy również doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym. Z naszym wsparciem każde biuro może uzyskać certyfikat Biura Zero Waste. 

Okrąglak. Eko bez kantów, czyli jak nie dać się greenwashingowi

W projekcie „Okrąglak. Eko bez kantów” najbardziej nam zależy na budowaniu świadomych i nieszkodliwych dla środowiska wyborów zakupowych oraz przekonanie producentów do odpowiedzialnego projektowania opakowań.

Dowiedz się, jak odpowiedzialnie produkować i konsumować. 

Sam Okrąglak to innowacyjna idea, zbudowana wokół niskoemisyjnego, lokalnego sklepu osadzonego obecnie w metaversum, który został zaprojektowany zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju przez studio A8 Architektura.  Na projekt składają się również:

wizualizacja Okrąglaka - sztandarowego projektu publicznej kampanii edukacji ekologicznej Interzero Eko Bez Kantów
zdjęcie z muralami zachęcającymi do podpisania ekomanifestu kampanii edukacji ekologicznej Eko Bez Kantów

Kontakt

edukacja@interzero.pl

    Udostępnij przez: