O nas - wprowadzenie do Interzero

Zamykanie obiegów, zapobieganie marnotrawstwu i konserwacja zasobów. Od 1991 roku rozwinęliśmy dostosowane do potrzeb, zintegrowane usługi dla ochrony środowiska dla klientów z każdej branży.

Pionierzy zrównoważonego rozwoju: jeśli chodzi o tworzenie obiegów zamkniętych produktów, materiałów czy logistyki, Interzero jest jednym z czołowych dostawców usług na rynku. Pracujemy z klientami z całej Europy, aby stworzyć inteligentne, kompleksowe rozwiązania i produkty. Skupiamy się na dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju spółki przynoszącego korzyści dla środowiska, gospodarki i całego społeczeństwa.

Interzero w pigułce: dane i liczby

Od powstania naszego przedsiębiorstwa w 1991 roku dostarczyliśmy dostosowane do potrzeb zintegrowane usługi dla ponad 50.000 klientów we wszystkich sektorach przemysłowych z roczną sprzedażą na poziomie miliarda euro (2021). Naszą siłę roboczą stanowi 2.000 osób zatrudnionych w 40 lokalizacjach w 10 krajach. Skupiamy nasze know-how w dziedzinie recyklingu na rzecz wspólnej wizji przyszłości bez odpadów.

W czterech spółkach Interzero, Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Interzero Polska sp. z o.o., Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Interzero Advisory sp. z o.o. wdrożone jest ISO 14001, ISO 14001:2015 (Doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz BHP, pośrednictwo w handlu odpadami) oraz Polityka Środowiskowa.

2.000

zatrudnionych osób

1.05

miliarda euro rocznego obrotu

32

lat doświadczenia

10

państw

40

lokalizacji

50.000

zadowolonych klientów

Co możemy Ci zaoferować

  • Dostosowane rozwiązania dla ochrony środowiska
  • Innowacyjne podejścia do recyklingu
  • Szeroki wachlarz usług
  • Dopasowana strategia zrównoważonego rozwoju
  • Ponad 30 lat w branży
  • Nagradzane surowce wtórne

Nasze obszary działalności 

znak recyklingu - symbol usług recyklingowych oferowanych przez Interzero

Rozwiązania w zakresie recyklingu

Recykling surowców chroni zasoby i daje firmom możliwość ponownego przeanalizowania produktów. Organizujemy zwrot i recykling opakowań oraz przygotowujemy surowce w jakości rynkowej zgodnie z wymaganiami klienta.

pojemnik na odpady - symbol usług gospodarowania odpadami oferowanych przez Interzero

Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami

Indywidualne rozwiązania przynoszą maksymalny sukces – również w zakresie utylizacji i gospodarki odpadami firm. Stosujemy innowacyjne podejście, aby uczynić ten proces zrównoważonym, kompleksowym i efektywnym.

symbol rozwiązań okrężnych oferowanych przez Interzero w ramach tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Rozwiązania okrężne

Pomagamy naszym klientom przejąć odpowiedzialność za ich produkty – dzięki dopasowanym systemom logistyki obiegowej i zwrotnej, nowym modelom biznesowym i optymalnemu połączeniu naszych usług.

piktogram z 2 budynkami symbolizujący rozwiązania Interzero w zakresie gospodarki odpadami w budynkach, np. zakładach

Rozwiązania dla zakładów/obiektów

Umożliwiamy sprawną i efektywną gospodarkę odpadami i budynkami w postaci indywidualnych rozwiązań. W ten sposób pomagamy naszym klientom w rozwoju ich nieruchomości zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej.

kula ziemska - symbol międzynarodowych rozwiązań Interzero dla gospodarki cyrkularnej i zamykania obiegów surowców

Rozwiązania międzynarodowe

W celu wdrożenia kompleksowego zarządzania gospodarką obiegową pracujemy na poziomie międzynarodowym, oferujemy solidne doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz optymalizujemy rozwiązania w zakresie utylizacji odpadów.

Historia – kluczowe momenty

2022: Wyznaczanie celu na przyszłość i założenie Interzero: Właściciele Grupy ALBA, do której należy również Interseroh, przeprowadzają restrukturyzację grupy spółek. Tworzą zwinne jednostki, które odpowiadają wymaganiom rynku i indywidualnym modelom biznesowym. W ten sposób dr. Axel Schweitzer zajmuje się między innymi biznesem azjatyckim i działalnością w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych. Wprowadzając markę Interzero, podkreśla międzynarodową wizję firmy „świata bez odpadów”.

2021: Wprowadzenie na rynek nowego systemu Interseroh+ – z innowacyjną koncepcją, która wykracza daleko poza licencjonowanie opakowań. Celem jest zamknięcie obiegu materiałów w „sojuszu dotyczącym recyklingu” z przemysłem i handlem, a tym samym wspólne stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, która przyniesie korzyści firmom, a także ochronę zasobów i klimatu.

2019: Punktualnie w momencie wejścia w życie niemieckiej ustawy o opakowaniach z dniem 1 stycznia 2019 roku: Po udanym uruchomieniu latem 2018 roku sklepu internetowego z licencjonowaniem opakowań Lizenzero, Interzero Dual System (DSI) jest obecnie dostępny dla dystrybutorów opakowań różnej wielkości z rozwiązaniami dostosowanymi do ich potrzeb.

Interzero poszerza również swój zakres usług na arenie międzynarodowej i jest obecny z usługami dotyczącymi środowiska naturalnego w AustriiSłoweniiPolsceChorwacji, Czechach i we Włoszech.

2018: Już po raz jedenasty z rzędu Instytut Fraunhofer UMSICHT udowodnił pozytywne efekty recyklingu cennych materiałów. Ponadto, od 2018 roku firmy mogą optymalizować możliwość recyklingu swoich opakowań w oparciu o nową, naukowo uzasadnioną metodę – znakiem jakości „Made for Recycling”- stworzony dla recyklingu. Ponadto w 2018 roku Interzero i Saubermacher AG założyły spółkę joint venture SIMPLi RETURN GmbH, pierwszy system odbioru i recyklingu baterii litowo-jonowych.

2017: Sklep internetowy brandused.com funkcjonuje na żywo: jest to miejsce, gdzie używany, odnowiony sprzęt IT lub nowe, nieużywane produkty techniczne ze sprzedaży firmowej lub wyprzedaży magazynowych są sprzedawane klientom końcowym, aby dać sprzętowi drugi cykl życia.

2016: Interzero świętuje 25-lecie swojego sukcesu. Dzięki zaufaniu, którym zostaliśmy obdarzeni przez naszych klientów z kraju i zagranicy, zwróciliśmy do tej pory 15 milionów ton zużytych opakowań do obiegów surowców, zachowując tym samym cenne zasoby pierwotne.

2011: Pojemniki na farby dla toom Baumarkt to pierwszy produkt na rynku wytworzony z procyclen, tworzywa sztucznego z recyklingu stworzonego przez Interzero. Materiał wykorzystany do produkcji pojemników składał się niemal w 100% z plastikowych odpadów zebranych z różnych systemów recyklingowych w Niemczech.

2009: Recykling plastiku w obiegu zamkniętym: Interzero rozwija “Recycled-Resource”, wielokrotnie nagradzaną metodę recyklingu plastiku.

2008: Interzero staje się częścią ALBA Group, lidera w dziedzinie recyklingu oraz dostawcy surowców, dołączając tym samym swoje skompresowane know-how do portfolio spółki.

2007: Rok zbiorczych opakowań transportowych RTE: Interzero rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie zbiorczych opakowań transportowych dla opakowań transportowych wielokrotnego użytku.

2006: Interzero staje się pierwszą spółką na rynku, która otrzymała ogólnokrajową licencję na niemiecki “system dualny” na swoje usługi recyklingowe. Powstała konkurencja rynkowa mogła znacząco podnieść wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych.

2000: Wraz z Repasack Interzero oferuje unikalny, paneuropejski system odbioru i recyklingu worków z papieru typu Kraft. Spółka angażuje się również w edukację na rzecz ochrony środowiska poprzez zainicjowanie nagrodzonego projektu “Eco Dragon” polegającego na zbieraniu pustych tonerów do drukarek w szkołach i żłobkach.

1997: Usługi Interzero wkraczają na arenę międzynarodową wraz z utworzeniem spółki-córki EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH (dziś: Interzero Austria GmbH) jako zintegrowanego dostawcy usług w Austrii. W kolejnych latach dochodzi do stałej ekspansji w krajach takich jak Słowenia, Polska, Chorwacja i Bośnia.

1991: Tu się wszystko zaczęło. Początkowo działania spółki skupiały się na recykllingu odpadów opakowaniowych. Wówczas Interzero zaczął poszerzać swoje portfolio jako globalny dostawca zintegrowanych usług środowiskowych, wyznaczając przy tym światowe standardy dla rozwiązań mających na celu zapobieganie marnotrawstwu, nowoczesne sortowanie i innowacyjny recykling.

Nasz kodeks postępowania 

1. Kodeks postępowania w ramach Systemu Zarządzania Zgodnością

Uczciwość osobista i zdrowy osąd to cechy niezbędne do skutecznego świadczenia naszych usług. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest, aby każdy pracownik/pracownica (zwany dalej łącznie dla uproszczenia „pracownikiem”) znał istotne zasady obowiązujące w naszej firmie i był świadomy wpływu danego działania lub decyzji.

Dlatego też niniejszy Kodeks Postępowania jest uważany za główną wytyczną prawidłowego postępowania we wszystkich kwestiach biznesowych związanych z naszą firmą. Wymagania dotyczące prawnie nienagannego postępowania są tam określone w sposób wiążący i mają na celu udzielenie wszystkim pracownikom wskazówek, co do tego, czy działanie lub decyzja jest dopuszczalna, czy też nie. Nasze wartości korporacyjne są również częścią kodeksu postępowania.

Kodeks postępowania jest uzupełniony o indywidualne wytyczne i specyfikacje dotyczące ważnych, szczegółowych kwestii.

Aby nadal odnosić sukcesy, stworzyliśmy w naszej firmie system zarządzania zgodnością, który wspiera nas wszystkich w spełnianiu wymogów korporacyjnych i prawnych.

2. Zasady i odpowiedzialność społeczna

Dla nas kwestią odpowiedzialności społecznej i wiarygodności jest zaangażowanie w zrównoważoną działalność gospodarczą, zapewnienie standardów społecznych i ekologicznych oraz troska o społeczeństwo, jako całość. W związku z tym obowiązują w tym zakresie jasne zasady i standardy.

2.1 Prawa człowieka i praca dzieci

Respektujemy uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka i wspieramy ich przestrzeganie. Nie będziemy tolerować żadnych zachowań, które je ignorują.

W naszej firmie nie akceptujemy nielegalnego zatrudniania dzieci i młodzieży.

2.2 Równość szans i niedyskryminacja

Propagujemy równość szans i unikamy dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników, jak również przy awansowaniu lub przyznawaniu szkoleń i kształcenia ustawicznego. Wszystkich pracowników traktujemy jednakowo, niezależnie od płci, wieku, koloru skóry, kultury, pochodzenia etnicznego, tożsamości lub orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub przynależności religijnej.

2.3 Przestrzeganie prawa i porządku publicznego

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Cały personel wyższego szczebla/kadra kierownicza w naszej firmie jest zobowiązana do zapoznania się z podstawowymi wartościami. W tym zakresie działają jako wzór do naśladowania i instruują pracowników, aby postępowali zgodnie z prawem i przepisami.

2.4 Przestrzeganie norm społecznych

Wspólnie z kadrą kierowniczą staramy się zapewnić, aby wszyscy pracownicy byli traktowani z godnością i szacunkiem. Wszyscy pracownicy powinni być w stanie pracować w środowisku pracy wolnym od przemocy fizycznej i molestowania seksualnego, psychicznego lub słownego. Badamy oznaki naruszenia z poszanowaniem interesów ofiar i potencjalnych świadków, niezależnie od rangi i osoby zainteresowanej.

Oczekujemy, że nasi pracownicy opowiadają się za zasadami demokracji.

Przestrzegamy przepisów prawa, aby zapewnić uczciwe warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie, godziny pracy oraz ochronę prywatności.

W ramach szkoleń zawodowych promujemy podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez odpowiednie szkolenia i kształcenie ustawiczne.

Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać równoważnych standardów społecznych w tych obszarach: Prawa człowieka, przestrzeganie przepisów, ochrona dzieci i młodzieży, odpowiedni sposób traktowania pracowników, równość szans, bezpieczeństwo i higiena pracy, wynagrodzenia i świadczenia socjalne.

2.5 Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia są istotną częścią wszystkich procesów operacyjnych w naszej firmie.

We wszystkich miejscach pracy podejmujemy niezbędne środki w celu zapobiegania wypadkom i szkodom dla zdrowia oraz zapewnienia przestrzegania przepisów BHP. Każda kadra kierownicza jest zobowiązana do wspierania swoich pracowników w tym zakresie.

Od podwykonawców i wszystkich współpracujących z nami firm oczekujemy przestrzegania porównywalnych standardów.

2.6 Ochrona środowiska / Zrównoważony rozwój

Jako przedsiębiorstwo działające w branży gospodarki odpadami i recyklingu, ochrona środowiska i klimatu, jak również efektywne wykorzystanie zasobów mają dla nas ogromne znaczenie.

Przywiązujemy dużą wagę do unikania lub zmniejszania zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszanie zużycia energii i wody, emisji i odpadów.

Stawiamy na zastosowanie wydajnych ekologicznie technologii i materiałów dla ochrony środowiska, stawiamy na oszczędność i możliwości ponownego wykorzystania materiałów.

Wspieramy zrównoważoną działalność gospodarczą i świadome pod względem ekologicznym działania naszej kadry kierowniczej i pracowników.

Każdy pracownik ma obowiązek traktować zasoby naturalne z troską i przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu poprzez swoje indywidualne postępowanie.

Dzięki naszej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedstawiamy kompleksowe informacje na temat naszych wyników społecznych i ekologicznych. Umożliwia to klientom, pracownikom, dostawcom i innym zainteresowanym stronom zrozumienie wpływu, jaki działalność naszej firmy wywiera na społeczeństwo i środowisko naturalne.

2.7 Zarządzanie jakością

Nasz system zarządzania jakością zapewnia, że opracowywane i sprzedawane przez nas produkty i usługi spełniają wymagania naszych klientów pod każdym względem. W związku z tym każdy pracownik jest odpowiedzialny za zadowolenie swoich klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wraz z zarządzaniem środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie jakością jest regularnie poddawane certyfikacji przez firmę z zewnątrz jako część naszego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie ze standardami europejskiej normy ISO.

3. Zachowanie się w firmie

3.1 Zachowanie się między sobą

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby wszyscy pracownicy traktowali się wzajemnie w sposób godny zaufania, otwarty i pełen szacunku. Aktywnie walczymy z dyskryminacją, molestowaniem i innymi uwłaczającymi zachowaniami wobec pracowników.

3.2 Wartości korporacyjne

Działamy zgodnie z naszymi wartościami takimi jak szacunek, wzajemna wymiana doświadczeń i odpowiedzialność („we are one“-„jesteśmy jednością”).

Spotykać się nawzajem z RESPEKTEM

Spotykamy się z ciekawością i zainteresowaniem i uznajemy nasze różnice. W trakcie spotkania zwracamy uwagę na maniery i ton oraz przyjmujemy dobre intencje. Uznajemy i doceniamy wyniki pracy i wydajność (innych).

Stała WYMIANIA DOŚWIADCZEŃ/INFORMACJI

Aktywnie łączymy się w sieć i poświęcamy czas na nawiązywanie osobistych kontaktów. W interakcji ważne jest dla nas, aby słuchać i zadawać pytania. Zapewniamy, że wiedza i informacje są przekazywane i uzyskiwane w sposób ukierunkowany, terminowy i zorientowany na odbiorcę. Jesteśmy otwarci na zmiany, wyznaczamy priorytety i rozwijamy pomysły.

Przyjęcie wspólnej ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przestrzegamy umów i zobowiązań oraz realizujemy naszą wyznaczoną rolę. Podążamy we wspólnym kierunku i aktywnie zmieniamy się poprzez zaangażowanie i świadomość rozwiązań. W ramach aktywnego wsparcia i opieki traktujemy z troską własne i zewnętrzne zasoby.

Wartości takie jak szacunek, wymiana doświadczeń i odpowiedzialność stanowią ramy i wsparcie dla naszej współpracy. Zachowanie kolegów/koleżanek i kadry kierowniczej jest bardziej prawdopodobne i przewidywalne. Każdy może i powinien przyczynić się do promowania wspólnej współpracy.

3.3 Popieramy ZMIANĘ

Dzięki silniejszej sieci kontaktów, pełnej szacunku i odpowiedzialności interakcji między sobą oraz z zasobami firmy i nas, jako ludzi, można skuteczniej radzić sobie z codziennymi sprawami, projektami, a także konfliktami i podejmować decyzje.

Poprawiamy nasze działania dzięki poczuciu odpowiedzialności za całość, łatwiejszemu dzieleniu się i różnorodności naszych najzdolniejszych pracowników, którzy są nieustraszeni i mają odwagę rozwijać i próbować nowych pomysłów.

3.4 Unikanie konfliktów interesów

W naszej firmie decyzje biznesowe podejmowane są zgodnie z interesem firmy.

Unikamy sytuacji, w których nasze osobiste lub finansowe interesy mogłyby być w konflikcie z firmą.

Jeżeli mimo to wystąpią sytuacje konfliktowe, należy je rozwiązać zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi wytycznymi firmy.

3.5 Obchodzenie się z majątkiem firmy

Traktujemy i korzystamy z własności firmy właściwie i starannie oraz chronimy ją przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym użytkowaniem. Własność materialną i niematerialną firmy wykorzystujemy wyłącznie do celów firmy, a nie do użytku osobistego, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone.

Nasi pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi ponoszą odpowiedzialność za to, aby rodzaj i zakres podróży służbowej był zawsze współmierny do celu podróży. Zawsze planujemy podróże z uwzględnieniem aspektów czasowych i kosztowych oraz stosujemy się do wytycznych firmy dotyczących podróży.

4. Postępowanie w transakcjach biznesowych

4.1 Zapobieganie korupcji

Nasza firma oznacza kompetencje technologiczne, siłę innowacji, zorientowanie na klienta oraz zmotywowanych i odpowiedzialnych pracowników. Jest to podstawa naszej wysokiej reputacji i naszego trwałego sukcesu gospodarczego w konkurencji.

Korupcja stanowi zagrożenie dla tych gwarancji sukcesu i nie jest tolerowana. „Łapówki” i inne nieuczciwe wpływy na decyzje biznesowe nie są tolerowane jako środki, aby otrzymać zlecenie. Wolimy zrezygnować z transakcji, ze zlecenia niż łamać prawo.

Każdy pracownik naszej firmy jest wzywany do aktywnego udziału w skutecznym zapobieganiu korupcji w swoim obszarze odpowiedzialności.

4.2 Prezenty, zaproszenia i inne korzyści

Należy unikać przyjmowania lub dawania prezentów i korzyści (prezentów, zaproszeń i innych korzyści) w bezpośrednim związku faktycznym lub czasowym z decyzją biznesową.

Należy unikać nawet pozorów nieuczciwego wpływu na decyzje biznesowe.

W celu osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa w tym zakresie, nasza firma posiada „wytyczne antykorupcyjne”, które między innymi regulują możliwość przyjmowania i przyznawania korzyści i prezentów biznesowych (np. zaproszeń, gościnności, zaproszeń na imprezy itp.). Oczekujemy, że nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą spełniać wymagania określone w tych wytycznych.

4.3 Darowizny i sponsorowanie

Widzimy siebie jako aktywnego członka społeczeństwa i dlatego angażujemy się na różne sposoby. Przekazujemy darowizny i inne formy społecznego zaangażowania bez żadnych oczekiwań.

Nie wolno przekazywać darowizn na rzecz partii politycznych, fundacji lub instytucji powiązanych z partiami politycznymi.

Działania sponsoringowe są możliwe tylko po uprzednim zbadaniu prawnym, z uwzględnieniem odpowiednich wyników i rozważań oraz zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi firmy.

4.4 Postępowanie z władzami i urzędami publicznymi

W kontaktach z władzami zawsze postępujemy uczciwie, przejrzyście i zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku zapytań ze strony władz lub innych działów, które wykraczają poza sprawy rutynowe, zawsze informujemy o tym odpowiedzialnego kierownika oraz, w razie potrzeby, dział prawny, w celu koordynacji dalszych działań.

4.5 Uczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe

Jesteśmy zobowiązani do uczciwej konkurencji i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych.

Naruszenia prawa antymonopolowego zagrażają naszemu sukcesowi i nie będą tolerowane.

Kierownictwo i pracownicy naszej firmy nie zawierają żadnych umów z konkurentami, dostawcami i innymi firmami, które mogłyby mieć nielegalny wpływ na sytuację konkurencyjną.

W przypadku wątpliwości, w decyzję należy za być zaangażowany dział prawny.

4.6 Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

Przestrzegamy zobowiązań prawnych w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i nie uczestniczymy w działaniach związanych z praniem brudnych pieniędzy. Wszystkich pracowników zachęca się do sprawdzania, weryfikowania przez Dział Prawny nietypowych transakcji finansowych. jeśli zachodzą jakieś wątpliwości, w szczególności o sprawdzanie transakcji gotówkowych, które mogą wzbudzić podejrzenie o pranie pieniędzy.

4.7 Ochrona własności intelektualnej

W odniesieniu do ochrony własności intelektualnej przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa. Własność intelektualna jest chroniona prawem (np. prawem autorskim, prawem do znaku towarowego lub patentowym) lub jako tajemnica handlowa.

Tego się właśnie trzymamy. Jednakże sytuacja prawna często zależy od specyfiki danego przypadku. W razie wątpliwości włączamy więc do oceny dział prawny.

4.8 Integralność finansowa

Transakcje handlowe i dokumentacja biznesowa naszej firmy muszą być prawidłowe i uporządkowane. Rejestrujemy i dokumentujemy wszystkie transakcje handlowe, aktywa i zobowiązania zgodnie z wymogami prawa.

Dokumenty istotne dla rachunkowości finansowej nie mogą być dostarczane z wpisami celowo fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd. Jakakolwiek forma manipulowania bilansem jest zabroniona.

5. Poufność i komunikacja

5.1 Poufność 

Tajemnice handlowe naszej firmy są chronione i traktowane ściśle poufnie.

Tajemnice handlowe obejmują wszystkie dokumenty, które nie są odpowiednie lub nie są przeznaczone do rozpowszechniania na zewnątrz, takie jak umowy, projekty umów, dane dotyczące planowania, dane finansowe, informacje o personelu, własność intelektualna i wszystkie inne informacje handlowe (informacje poufne).

Informacje poufne udostępniamy wewnętrznie tylko tym pracownikom, którzy są zaangażowani w działalność firmy.

W przypadku informacji cyfrowych, poufnych, należy stosować specjalne mechanizmy ochrony.

Wysyłając e-maile, dbamy o to, aby poufne teksty i załączniki były wysyłane tylko do osób upoważnionych.

W serwisach społecznościowych nie przekazujemy poufnych i wrażliwych informacji firmowych.

Ujawnienie informacji poufnych osobom trzecim jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy leży to w interesie spółki i nie narusza przepisów prawnych lub umownych. Przed przekazaniem takich informacji poufnych osobom trzecim należy w każdym przypadku sprawdzić zawarcie umowy o poufności. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o poradę do działu prawnego.

5.2 Komunikacja z opinią publiczną

Szanujemy prawo do wolności słowa oraz ochronę praw osobistych i prywatności.

Każdy pracownik powinien mieć świadomość, że może być postrzegany jako część i przedstawiciel naszej firmy również w sferze prywatnej. Dlatego też wszyscy pracownicy są wzywani do utrzymania reputacji i pozycji firmy poprzez swoje postępowanie i publiczne wystąpienia.

5.3 Oświadczenia w zakresie marketingu i reklamy / sprawozdawczości

Zawsze podajemy prawdziwe informacje w marketingu i reklamie dotyczącej naszych usług. Fałszywe oświadczenia i wprowadzające w błąd informacje mogą zaszkodzić zarówno naszym klientom, jak i naszej reputacji. Przywiązujemy dużą wagę do otwartego i zgodnego z prawdą raportowania i przekazywania informacji o transakcjach biznesowych firmy inwestorom, pracownikom, klientom, partnerom biznesowym, instytucjom publicznym i rządowym.

5.4 Ochrona danych

Przy gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu danych osobowych (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia itp.) pracowników, klientów lub innych osób trzecich zachowujemy najwyższą staranność i zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W razie wątpliwości należy zwrócić się o poradę do inspektora ochrony danych osobowych, który jest w firmie.

5.5 Przejrzystość informacji

Zapewniamy szybką i sprawną wymianę informacji w ramach firmy. Informacje są przekazywane w sposób prawidłowy i kompletny innym uprawnionym osobom. Wiedza istotna dla danej działalności nie jest niesprawiedliwie ukrywana, fałszowana lub przekazywana wybiórczo.

6. Realizacja i osoby kontaktowe

Aktywnie promujemy przekazywanie zasad leżących u podstaw niniejszego Kodeksu Postępowania.

Zachęcamy naszych pracowników do otwartego rozwiązywania problemów i kwestii. Pracownicy, którzy w dobrej wierze wyrażają wątpliwości dotyczące procedur firmowych, nie są zatem pokrzywdzeni.

Nasza kadra kierownicza pełni szczególną funkcję wzorca do naśladowania i jest pierwszym punktem kontaktowym w przypadku pytań dotyczących rozumienia przepisów. W ramach swoich obowiązków w zakresie zarządzania zapobiega ona niedopuszczalnym zachowaniom lub podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia naruszeniom przepisów w obszarze swojej odpowiedzialności.

Pracownicy i partnerzy biznesowi mogą skontaktować się z zewnętrznym prawnikiem i rzecznikiem praw obywatelskich pod poniższym adresem, jeśli mają jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Kodeksu Postępowania lub jeśli mają jakiekolwiek przesłanki wskazujące na naruszenie prawa lub wytycznych.

Wszystkie informacje będą traktowane jako poufne przez prawnika i rzecznika praw obywatelskich.

Możesz skontaktować się z nim pod następującymi danymi kontaktowymi:

Inspektor ds. zgodności, usługi prawne

n/n

7. Pomoce w podejmowaniu decyzji

Jeśli nie jesteś pewien, czy decyzja w danej sprawie jest zgodna z zasadami obowiązującymi w firmie, poniższe pytania mogą Ci pomóc:

• Czy moja decyzja jest legalna i zgodna z regulaminem firmy?

• Czy mogę podjąć decyzję w najlepszym interesie firmy, wolną od konkurencyjnych interesów osobistych?

• Czy mogę dobrze pogodzić tę decyzję z własnym sumieniem?

• Czy mogę łatwo ujawnić tę decyzję na zewnątrz?

• Czy decyzja ta będzie podlegała również ocenie osób trzecich?

• Czy moja decyzja pozwala zachować dobrą reputację firmy?

Jeśli na wszystkie pytania możesz odpowiedzieć „Tak”, Twoja decyzja jest prawdopodobnie uzasadniona. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z wymienionymi osobami kontaktowymi.

Stan: 05/2020

Udostępnij przez: