Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego -

z nami spełnisz wymagania prawne i zyskasz dodatkowy pakiet korzyści

Jesteś producentem sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Odsprzedajesz sprzęt wyprodukowany na Twoje zlecenie? A może dostarczasz sprzęt do kraju z zagranicy? Jeśli tak, to masz m.in. następujące obowiązki:

  • zorganizowanie i finansowanie odbioru zużytego sprzętu od zbierających oraz przetwarzania go
  • osiągnięcie minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu na poziomie nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu
  • osiągnięcie minimalnego poziomu odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu
  • przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych
elektroodpady - zużyty sprzęt AGD przygotowany do recyklingu oraz zagospodarowania

Przekaż je nam. Pomożemy Ci spełnić powyższe obowiązki i uniknąć opłaty produktowej

Sprzęt, który podlega ustawowym obowiązkom:

symbol lodówki - sprzętu, który podlega ustawowym obowiązkom zbierania, odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystaniaa

1. Lodówki, klimatyzatory, pompy ciepła i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

symbol monitora - sprzętu, który podlega ustawowym obowiązkom zbierania, odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania

2. Laptopy, telewizory, monitory i inne sprzęty z ekranem o powierzchni powyżej 100 cm2

symbol lampy - sprzętu, który podlega ustawowym obowiązkom zbierania, odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania

3. Lampy: fluorescencyjne, wysokoprężne wyładowcze (HID), niskoprężne sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED)

symbol pralki - sprzętu, który podlega ustawowym obowiązkom zbierania, odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania

4. Pralki, suszarki automatyczne, zmywarki, kuchenki, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, drukarki wielkogabarytowe, wielkogabarytowe wyroby medyczne, bankomaty, panele fotowoltaiczne i inny sprzęt wielkogabarytowy, którego jeden wymiar przekracza 50 cm

symbol tostera - sprzętu, który podlega ustawowym obowiązkom zbierania, odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania

5. Odkurzacze, maszyny do szycia, kuchenki mikrofalowe, wentylatory, żelazka, tostery, czajniki elektryczne, lokówki, elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, czujniki, małe wyroby medyczne i inny sprzęt małogabarytowy, którego żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm

symbol telefonu - sprzętu, który podlega ustawowym obowiązkom zbierania, odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania

6. Telefony komórkowe, sprzęt GPS, kalkulatory, routery, komputery, drukarki i inne sprzęty informatyczne, których żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm

3 powody, dla których warto wybrać Interzero

Spełnisz ustawowe obowiązki

zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Lepsze procesy

intuicyjny system zamówień odbiorów online

Usługi dodatkowe

realizacja pozostałych obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta m.in. dla baterii, produktów, opakowań

Często zadawane pytania (FAQ)

ZSEiE to odpady określane jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czasami nazywane WEEE od angielskiego – Waste of Electrical and Electronic Equipment.

Podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001688

Sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia, których działanie wymaga podłączenia do prądu lub obecności pól elektromagnetycznych. W tej kategorii mieszczą się również sprzęty do wytwarzania, przesyłu oraz pomiaru prądu i pól elektromagnetycznych jak również takie, które zostały zaprojektowane do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1000 woltów dla prądu przemiennego i 1500 woltów dla prądu stałego.

Wprowadzający sprzęt to producent, firma, która sprzedaje urządzenia pod marką własną, sprowadza sprzęt z zagranicy. Wprowadzającym może być również dystrybutor sprzętu.

W ewidencji należy wykazać masy wprowadzonych grup sprzętowych i ich przeznaczenie z rozróżnieniem dla gospodarstw domowych i innych.

Kontakt

umowy@interzero.pl

    Udostępnij przez: