Rejestracja firmy w BDO | Sprawdź, czy to Twój obowiązek!

Choć obowiązek rejestracji w systemie BDO istnieje od 2018 r., to nadal wielu przedsiębiorców nie złożyło wniosku o wpis do Bazy. Bywa to sporym utrudnieniem – brak rejestracji lub nieprawidłowa rejestracja uniemożliwiają przedsiębiorcy wypełnianie ważnych obowiązków środowiskowych, a dodatkowo są zagrożone dotkliwymi karami.

Co to jest BDO i kogo dotyczy?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadowej, to system informatyczny, który służy do gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi gospodarki odpadami. System umożliwia też elektroniczne składanie sprawozdań oraz prowadzenie ewidencji odpadów.

Elementem systemu jest rejestr BDO, do którego wpisane są podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust 1. ustawy o odpadach. Część z nich (głównie podmioty posiadające stosowne pozwolenia, zezwolenia i koncesje) uzyskuje wpis z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji w BDO przed faktycznym rozpoczęciem działalności.

Logowanie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy zarówno nowych firm, jak i tych, które prowadzą działalność już od wielu lat. Wpis do rejestru muszą zatem uzyskać wszyscy przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
 • wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, opony, oleje smarowe, baterie i akumulatory,
 • produkują lub wprowadzają na polski rynek opakowania,
 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • wprowadzają na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • prowadzą sklep lub hurtownię i udostępniają klientom foliowe torebki objęte opłatą recyklingową.

Szczegółowy katalog przedsiębiorców zobowiązanych do rejestracji w BDO znajduje się w ustawie o odpadach.

UWAGA: za brak rejestracji w BDO grozi kara aresztu lub kara finansowa nawet do 1 000 000 zł!

Sprawdź, czy masz obowiązek rejestracji w BDO!

Nie wiesz, czy musisz rejestrować się w BDO? Boisz się kar za brak wpisu? Odpowiedz na kilka pytań dotyczących działalności Twojej firmy i dowiedz się, czy podlegasz obowiązkowemu wpisowi do BDO.

Prześlij swoje zapytanie do naszego eksperta, a w odpowiedzi otrzymasz informację o konieczności lub o braku konieczności złożenia wniosku o rejestrację w BDO.

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z rejestrem BDO? Obejrzyj darmowy webinar i poznaj podstawy funkcjonowania systemu BDO w Polsce!

Jak zarejestrować się w BDO? Skorzystaj z pomocy ekspertów Interzero

Obowiązek rejestracji w BDO nie musi wiązać się z uciążliwymi formalnościami! Powierz je ekspertom Interzero – dzięki temu unikniesz problemów z wypełnieniem formularza i ryzyka zwrotu Twojego wniosku do korekty.

Nasza usługa rejestracji w BDO obejmuje:

 • ustalenie faktycznego zakresu działalności Twojej firmy,
 • zidentyfikowanie działów do wpisu oraz kodów wytwarzanych odpadów,
 • przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację w BDO.

Jeśli prowadzisz już działalność wymagającą rejestracji, ale nie masz jeszcze numeru BDO, to pomożemy Ci w uzyskaniu wpisu do BDO po terminie.

Zaufaj Interzero – nasi eksperci od lat wspierają przedsiębiorców we wszystkich formalnościach związanych z funkcjonowaniem systemu BDO. Mają też rozległą wiedzę i bogate doświadczenie w ocenie, a następnie w realizacji środowiskowych obowiązków firm z różnych branż. Przekaż nam swoje obowiązki i dołącz do grona zadowolonych klientów!

Zalety wyboru rejestracji z pomocą Interzero

szybka rejestracja w BDO Interzero

Oszczędność czasu

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, byś nie musiał zaprzątać sobie nimi głowy.

pewność prawidłowej rejestracji w BDO Interzero

Pewność prawidłowej rejestracji

Uwzględnimy we wniosku wszystkie obszary działalności Twojej firmy wymagające rejestracji w BDO.

szybka rejestracja w BDO Interzero

Szybkość działania

Niezwłocznie złożymy Twój wniosek, dzięki czemu otrzymasz numer BDO w najkrótszym możliwym terminie.

bezpieczna rejestracja w BDO Interzero

Bezpieczeństwo

Z nami unikniesz ryzyka zwrotu Twojego wniosku do korekty i dotkliwych kar za nieprawidłową rejestrację w BDO.

Bezproblemowa aktualizacja danych w BDO dzięki Interzero

Firmy wpisane do BDO mają obowiązek aktualizacji danych widniejących w rejestrze. Jeśli Twoja firma zmieniła:

 • nazwę,
 • adres siedziby lub wykonywania działalności,
 • zakres działalności

… to powinieneś zaktualizować dane w BDO! Masz na to tylko 30 dni od zmiany danych lub 14 dni, jeśli zakończyłeś wykonywanie działalności wymagającej wpisu do BDO.

Napisz do nas i uzyskaj pomoc w aktualizacji danych w BDO lub w wykreśleniu z rejestru. Przyjrzymy się zmianom, które zaszły w Twojej firmie i złożymy odpowiedni wniosek w Twoim imieniu. Nie zwlekaj – za niezłożenie wniosku o zmianę danych w BDO lub o wykreślenie z rejestru grozi kara aresztu albo grzywny!

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania o rejestrację firmy w BDO.

Rejestracji w BDO musisz dokonać przed rozpoczęciem działalności, która wymaga posiadania wpisu i numeru BDO. Pamiętaj, że od złożenia wniosku do uzyskania wpisu może upłynąć nawet 30 dni, dlatego nie warto zwlekać z formalnościami.

Rejestracja w BDO jest obowiązkowa w przypadku podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust 1. ustawy o odpadach. Jeśli Twoja firma została ujęta w treści art. 50 ust. 1, to do uzyskania wpisu w BDO konieczne będzie złożenie wniosku. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 zostaną wpisane do rejestru z urzędu.

Katalog podmiotów zwolnionych z rejestracji w BDO został zamieszczony w art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach. Na jego mocy, wpisowi do rejestru BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe wykorzystywane są:
  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów ornych,
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych zużytych artykułów konsumpcyjnych np. leków i opakowań po nich,
 • podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady,
 • co do zasady, również wytwórcy odpadów będący rolnikami, którzy gospodarują na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Dodatkowe zwolnienia z obowiązku rejestracji w BDO zawarte są w innych przepisach ustawy o odpadach oraz ustaw zmieniających ustawę o odpadach.

Zastanawiasz się, czy musisz rejestrować się w BDO? Skontaktuj się z Interzero i sprawdź, czy wspominane zwolnienia dotyczą też Twojej firmy!

Jednorazowy koszt rejestracji w BDO wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 zł w przypadku pozostałych firm. Dowód uiszczenia opłaty rejestrowej BDO należy dołączyć do wniosku o wpis.

Opłatę rejestracyjną w BDO wnoszą tylko przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający samochody i inne pojazdy,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe,
 • będący producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań.

Oprócz opłaty za rejestrację, każdy z wymienionych przedsiębiorców ma obowiązek wnoszenia opłaty rocznej w kwocie identycznej, jak opłata rejestrowa.

Brak terminowej rejestracji firmy w BDO jest zagrożony karą aresztu, grzywny lub administracyjną karą pieniężną sięgającą nawet miliona złotych. Rodzaj i wysokość kary zależą głównie od okoliczności sprawy oraz od działalności firmy w okresie, w którym podlegała już obowiązkowi rejestracji w BDO:

 • za brak wniosku o wpis do rejestru lub wniosku o zmianę wpisu do rejestru przewidziana jest kara aresztu albo grzywny,
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do1 000 000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 2 000 do 10 000 zł,
 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru przewidziana jest kara aresztu albo grzywny.

Jeśli niezwłocznie zarejestrujesz firmę w BDO i wywiążesz się ze wszystkich zaległych obowiązków, masz szansę uniknąć kary. Musisz jednak zrobić to przed ewentualną kontrolą. Napisz do nas i przedstaw swoją sytuację – pomożemy Ci zidentyfikować obowiązki Twojej firmy i dopełnić wszystkich formalności.

Numer BDO Twojej i każdej innej wpisanej do rejestru firmy sprawdzisz z pomocą wyszukiwarki na rządowej stronie systemu BDO.

Wniosek aktualizacyjny w BDO należy złożyć w przypadku zmiany:

 • informacji o firmie zawartych w rejestrze (np. nazwy firmy, adresu jej siedziby),
 • zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Aktualizacji danych w BDO należy dokonać nie później niż 30 dni od wystąpienia zmiany. Jeśli Twoja firma zaprzestała działalności wymagającej wpisu do rejestru, zamiast wniosku aktualizacyjnego powinieneś złożyć wniosek o wykreślenie z BDO. Masz na to 14 dni, licząc od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Wniosek aktualizacyjny, ale też wniosek o wykreślenie firmy z rejestru BDO, możesz złożyć na 2 sposoby:

 • samodzielnie, wypełniając specjalny formularz udostępniony w systemie BDO,
 • z pomocą eksperta Interzero, który dopełni wszystkich formalności. Napisz do nas – zajmiemy się biurokratycznymi obowiązkami, a Ty zyskasz czas na rozwój swojego biznesu!

Źródło fotografii: https://bdo.mos.gov.pl/

Kontakt

audyty@interzero.pl

  Udostępnij przez: