Outsourcing środowiskowy

  • stałe doradztwo i konsulting w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
  • nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
  • komunikacja z organami administracyjnymi w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
  • reprezentowanie podczas kontroli i audytów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska
  • nadzór nad prowadzoną dokumentacją ewidencyjną
  • sporządzanie i przedkładanie organom administracyjnym wymaganych przepisami prawa sprawozdań, raportów, deklaracji i zestawień dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska
  • sporządzanie wniosków, operatów i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych regulujących zakres oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
  • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników środowiskowych prowadzonymi przez akredytowane podmioty zewnętrzne

Czekamy na Ciebie. Skontaktuj się z nami.

biuro@interzero.pl

+48 22 742 10 22