Outsourcing środowiskowy – kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

Dynamiczne zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska skutkują nakładaniem na przedsiębiorców coraz to nowych obowiązków prawnych i koniecznością dostosowania działalności firmy do kolejnych norm i regulacji. Odpowiedzią na stawiane przez ustawodawcę wyzwania jest usługa outsourcingu środowiskowego Interzero, zapewniająca kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska.

 • Stałe wsparcie ekspertów ds. ochrony środowiska
 • Obniżenie kosztów działań związanych z ochroną środowiska
 • Zakres działań dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Minimalizacja ryzyka związanego ze zmianami przepisów środowiskowych
 • Oszczędność czasu i zasobów pracowników oraz kadry zarządzającej

Outsourcing środowiskowy – odpowiedź na dynamiczne zmiany regulacji środowiskowych

Stale zmieniające się regulacje środowiskowe oraz mnogość ustaw i aktów wykonawczych mogą budzić wątpliwości przedsiębiorców dotyczące stanu realizacji obowiązków środowiskowych w firmie. Bezpieczną i bardziej efektywną alternatywą dla realizowania obowiązków środowiskowych w strukturach firmy jest outsourcing środowiskowy – usługa polegająca na powierzeniu tych obowiązków zewnętrznej firmie – Interzero.

Outsourcing działań z zakresu ochrony środowiska to najlepszy sposób na zapewnienie swojej firmie fachowej i rzetelnej realizacji wszystkich obowiązków środowiskowych. Wypełnianie tych zadań przez ekspertów z rozległą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem pozwoli odciążyć pracowników Twojej firmy podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zminimalizować ryzyko potencjalnych, dotkliwych sankcji oraz zoptymalizować wydatki na ochronę środowiska.

outsourcing środowiskowy interzero dłonie ekologia audyt

Korzyści stałej obsługi firmy w zakresie ochrony środowiska

Powierzając outsourcing ochrony środowiska ekspertom Interzero zyskasz:

 • Całościowy audyt środowiskowy firmy przeprowadzany po rozpoczęciu współpracy – możliwość wychwycenia uchybień i wdrożenia ustalonego z Klientem planu naprawczego.
 • Przejęcie przez Interzero obowiązków środowiskowych oraz odpowiedzialności za ich realizację.
 • Redukcję kosztów operacyjnych i kosztów zatrudnienia – stały dostęp do eksperckiej wiedzy bez konieczności tworzenia stanowisk lub zespołów odpowiedzialnych za obszar ochrony środowiska oraz ponoszenia wydatków na szkolenia i aktualizowanie wiedzy.
 • Powiadomienia o nowych regulacjach środowiskowych i zmianach prawnych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa – szansa na dostosowanie działalności firmy do nowych wymogów prawnych z odpowiednim wyprzedzeniem i wsparciem ekspertów.
 • Szansę na skupienie się na kluczowych aspektach działalności firmy, czyli na obszarach przychodowych, a nie kosztowych.
 • Zwiększenie efektywności działań ekologicznych dzięki zastosowaniu optymalnych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb i specyfiki firmy.
 • Minimalizację ryzyka wynikającego z braku wykwalifikowanej kadry lub niewiedzy – ochrona środowiska jest obszarem wysoce specjalistycznymi. Powierzenie ich zewnętrznym, wykwalifikowanym ekspertom pozwala zminimalizować ryzyko niedopełnienia lub niewłaściwej realizacji obowiązków środowiskowych, co może być obarczone wysoką grzywną.
 • Możliwość poprawy wyników firmy w obszarach środowiskowym i społecznym ESG dzięki optymalizacji działań z zakresu ochrony środowiska.

Outsourcing środowiskowy dla firm każdej wielkości i z każdej branży

Nasza usługa outsourcingu środowiskowego skierowana jest do wszystkich firm, na których ciążą środowiskowe obowiązki prawne. Eksperci Interzero mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z różnych branż i gałęzi przemysłu. Współpracujemy zarówno z małymi przedsiębiorstwami, które nie mają wewnętrznych stanowisk związanych z ochroną środowiska, jak i z dużymi, sieciowymi podmiotami, w których od dawna funkcjonują działy lub zespoły ekspertów ds. ochrony środowiska.

Działania w ramach outsourcingu środowiskowego

Outsourcing środowiskowy Interzero to stała współpraca, której zakres zawsze dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorcy. W ramach outsourcingu środowiskowego, dla naszych Klientów świadczymy szeroki wachlarz usług:

 1. Stałe doradztwo i konsulting we wszystkich obszarach związanych z ochroną środowiska.
 2. Nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności z obowiązującymi regulacjami środowiskowymi.
 3. Reprezentacja podczas kontroli i audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne oraz opracowywanie dokumentacji i wyjaśnień niezbędnych w toku kontroli.
 4. Kompleksowe wsparcie we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.
 5. Nadzór nad prowadzoną dokumentacją ewidencyjną.
 6. Komunikacja z organami administracji we wszelkich sprawach z obszaru ochrony środowiska.
 7. Realizacja obowiązku sprawozdawczego – sporządzanie i przedkładanie organom administracyjnym wymaganych przepisami prawa sprawozdań, raportów (KOBiZE, PRTR), deklaracji i zestawień dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska.
 8. Sporządzanie wniosków, operatów i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych regulujących zakres oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
 9. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników środowiskowych prowadzonymi przez akredytowane podmioty zewnętrzne.

Zakres outsourcingu środowiskowego dopasowany do Twoich potrzeb

Oferujemy zarówno kompleksowe przejęcie wszystkich działań i obowiązków środowiskowych firmy, jak i skupienie się na wybranych obszarach związanych z ochroną środowiska. Na rzecz podmiotów, które mają wewnętrzne działy zajmujące się ochroną środowiska, świadczymy również outsourcing w formie stałej usługi konsultingowo-doradczej.

Szczegółowy zakres outsourcingu środowiskowego jest zależny m.in. od ilości ciążących na firmie obowiązków środowiskowych, rodzaju uzyskanych pozwoleń i zezwoleń w obszarze ochrony środowiska lub uchybień wykazanych podczas wstępnego audytu.

Poznaj Interzero – Twoich ekspertów ds. ochrony środowiska

Od ponad 30 lat wspieramy przedsiębiorców w działaniach na rzecz ochrony środowiska, dostarczając dopasowane do ich potrzeb usługi i rozwiązania. Doradzamy, przejmujemy obowiązki środowiskowe i obsługujemy podmioty każdej wielkości i z każdej branży w obszarach gospodarki odpadami, prawa środowiskowego i recyklingu.

Od 2006 r. realizujemy na rzecz naszych klientów zobowiązania nakładane przez ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Nasi eksperci mają rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska. Dzięki tym kompetencjom, wspierają firmy w funkcjonowaniu w rzeczywistości kształtowaną przez rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Zaufało nam już ponad 9500 podmiotów – skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów!

outsourcing środowiskowy interzero eksperci

Kontakt

audyty@interzero.pl

  Udostępnij przez: