Szkolenia środowiskowe

Organizujemy szkolenia z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska dedykowanej przedsiębiorcom z różnych branży, zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Ze szkoleń organizowanych przez Interzero możesz skorzystać na 3 sposoby:

Szkolenia online na żywo – zdalne spotkanie z ekspertem w czasie rzeczywistym

Webinary Interzero odbywają się średnio raz na miesiąc w formie zdalnej. Tematy poruszane podczas spotkań dotyczą ogólnych kwestii środowiskowych oraz nowych regulacji prawnych, które mogą dotyczyć Twojej działalności. To zazwyczaj 2-godzinne spotkania z ekspertem Interzero (lub zewnętrznym), który omawia zagadnienia, a także odpowiada na pytania uczestników z czatu. To wygodna i interaktywna forma szkolenia, które możesz realizować w trakcie pracy lub urlopu bez konieczności wychodzenia z domu. Po odbytym szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności oraz prezentację ze szkolenia. O nadchodzącym szkoleniu dowiesz się z naszych portali społecznościowych: LinkedIn, X oraz ze strony internetowej Interzero w aktualnościach: https://interzero.pl/aktualnosci/

Interzero Academy – Twoje cyfrowe wsparcie merytoryczne na co dzień

Nasza platforma edukacyjna Interzero Academy to najaktualniejszy zbiór szkoleń z zakresu ochrony środowiska w jednym miejscu. Znajdziesz tu szkolenia na tematy takie jak: rozszerzona odpowiedzialność producenta, zanieczyszczenia powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami, system kaucyjny, dyrektywa single-use plastics, a także szkolenia dotyczące edukacji ekologicznej. Kursy dodawane są średnio raz na miesiąc. Są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców zewnętrznych i wewnętrznych. Dostęp do zakupionych materiałów jest bezterminowy, a po każdym ukończonym kursie możesz wygenerować wirtualny certyfikat. Więcej informacji: https://academy.interzero.pl/

interzero academy szkolenia środowiskowe online

Skorzystaj ze szkolenia stacjonarnego dedykowanego dla Twojego przedsiębiorstwa

Jako Interzero chętnie przeszkolimy cały Twój zespół z wybranego tematu środowiskowego. Dokładny zakres szkolenia, sposób oraz miejsce prowadzenia klient może ustalić indywidulanie według potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły szkolenia stacjonarnego pod adresem mailowym academy@interzero.pl

Kontakt

webinary@interzero.pl

    Udostępnij przez: