Wprowadzasz na rynek opakowania wielomateriałowe i niebezpieczne?

W myśl Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne w opakowaniach i środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin oraz opakowania wielomateriałowe - zamiast samodzielnie organizować system zbiórki, możesz przystąpić do porozumienia, jakie izba gospodarcza reprezentująca tę grupę przedsiębiorców zawarła z marszałkiem województwa.

Przenieś działania do Interzero i stań się oficjalnym członkiem PIOIRO

Gwarancja kompleksowej i bezpiecznej obsługi Twojej firmy – Interzero jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO). Dzięki temu, współpraca z Izbą w zakresie rozwiązań dla Twojej firmy gwarantuje bezpieczeństwo w realizacji obowiązków ustawowych, transparentne koszty i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców. Interzero oferuje wsparcie w realizacji obowiązków dotyczących opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, polegające na:

 • tworzeniu sprawnych systemów zbierania i transportu
 • odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych
 • uczestnictwie w Porozumieniu z marszałkiem województwa
 • dobrowolnym członkostwie w Polskiej Izbie Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIORO), której jesteśmy członkiem i współzałożycielem

Korzystaj z zalet płynących ze współpracy z Interzero dla Twojego biznesu:

 • Pośrednictwa w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim
 • Realnego, pozytywnego wpływu na ochronę środowiska
 • Rzetelnego i bezpiecznego wywiązania się z przepisów prawnych
 • Przekucia wymogów prawnych na korzyści wizerunkowe dla Twojej firmy
 • Dołączenia do grona członków Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

Kontakt

biuro@interzero.pl

  Udostępnij przez: