Made for recycling – dlaczego warto ekoprojektować

Koncepcja Rozszerzonej Odpowiedzialności producenta, o której mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851, wskazuje, że wysokość opłat ponoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynki unijne powinna zostać zróżnicowana pod względem właściwości stosowanych opakowań, zwłaszcza ich trwałości, możliwości ponownego użycia i recyklingu oraz obecności substancji niebezpiecznych. Im opakowanie będzie mniej przyjazne dla środowiska, tym więcej będzie płacił przedsiębiorca je wprowadzający za późniejszą zbiórkę i zagospodarowanie.

Na bazie doświadczeń Interzero, wyłoniliśmy 3 główne trudności w recyklingu opakowań:

  • Nieodpowiednie opakowanie – zły projekt opakowania może dezorientować inteligentne urządzenia do sortowania, prowadząc do obniżenia poziomów recyklingu. Na przykład użycie zbyt dużych etykiet i czarnych tworzyw sztucznych oznacza, że maszyny sortujące nie rozpoznają prawidłowo materiału opakowania.
  • Użycie połączeń różnych materiałów w jednym opakowaniu – może utrudnić konsumentom prawidłowe rozdzielenie lub przypisanie opakowania do właściwej frakcji. Nawet w przypadku słoika z papierową etykietą i metalowym wieczkiem, rozdzielenie przez konsumenta bywa problematyczne, bowiem nie jest on pewien, które części oddzielać (wieczko), a które pozostawić (etykieta), bo nie stanowią bariery w recyklingu szkła. Największym wyzwaniem są jednak opakowania wielomateriałowe (np.: pokryte aluminium torebki na przekąski), w przypadku których oddzielenie poszczególnych surowców jest całkowicie niemożliwe.
  • Niski poziom edukacji – opakowania bywają po prostu wyrzucane do niewłaściwego pojemnika, więc nie mogą trafić do odpowiedniego recyklera.

Made for Recycling - badanie i ekoprojektowanie opakowań

Odpowiedzią na te wyzwania jest usługa Made4Recycling. W zakresie ekoprojektowania opakowań opracowaliśmy usługę badawczo-doradczą dla klientów szukających porad i zaleceń dotyczących recyklingu opakowań.

Nasze usługi obejmują:

  • ocenę możliwości recyklingu i sortowania opakowań,
  • konsultacje w zakresie doboru materiałów, wytycznych projektowych i doświadczenia rynkowego
  • tworzenie planu działania we współpracy z działami zakupów, marketingu i projektowania opakowań klienta
  • seminaria i szkolenia
  • wizyty studyjne w nowoczesnych zakładach sortujących

Co daje usługa Made for Recycling?

Dzięki badaniu opakowania prowadzonego na bazie metodologii opracowanej w porozumieniu z dwoma renomowanymi instytutami (bifa oraz Fraunhofer IVV), klient otrzymuje raport, zawierający ocenę potencjału recyklingowego opakowań w 20-stopniowej skali:

grafika przedstawiająca skalę oceny przydatności opakowania do recyklingu stosowaną przy ekoprojektowaniu opakowań

Opakowania otrzymujące 18-20 punktów w skali badawczej są nagradzane certyfikatem i znakiem Made for Recycling.

Raport przedstawia też bariery w recyklingu, dając tym samym obraz koniecznych zmian, by uczynić projekt opakowania bardziej ekologicznym.

Konieczna jest zmiana sposobu myślenia o zrównoważonym rozwoju. Jedną z podstawowych rzeczy, które należy zmienić, aby spełnić nowe wymagania  i osiągnąć poziomy recyklingu, jest przemyślany ekologiczny projekt opakowania” – mówi Markus Müller-Drexel, dyrektor zarządzający Interzero Circular Solutions Germany GmbH.

Przeczytaj o sukcesie naszego klienta!

Udostępnij przez: