Materiały do pobrania

W tym miejscu udostępniamy wszelkie materiały informacyjne Interzero – broszury, certyfikaty, raporty i magazyny.

Katalog usług i ulotki Interzero

Zintegrowane usługi środowiskowe

Odzysk i recykling WEEE

Sielaff SiVario 2020

Zero Waste IT

Certyfikaty ISO

Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Polska Sp. z o.o.

Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Polska Sp. z o.o., ENG

Certyfikat ISO 14001 dla Interseroh Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Certyfikat ISO 14001 dla Interseroh Polska Sp. z o.o., ENG

Certyfikat ISO 14001 dla Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Raport Edukacja Ekologiczna

Interzero Edukacja ekologiczna 2022 – Raport

Interseroh Edukacja ekologiczna 2021 – Raport

Interseroh Edukacja ekologiczna 2020 – Raport

Interseroh Edukacja ekologiczna 2019 – Raport

Interseroh Edukacja ekologiczna 2018 – Raport

Interseroh Edukacja ekologiczna 2017 – Raport

Interseroh Edukacja Ekologiczna 2016 – Raport

Poradniki

„Zrównoważone święta” – poradnik vol.1

„Zrównoważone święta” – poradnik vol. 2

„Zrównoważone święta” – poradnik vol. 3

Magazyny

Interseroh Odpowiedzialnie o opakowaniach

Sustainability Magazine 2019

Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

Interseroh Usprawniony System Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych

O BDO

Interseroh Informator BDO

Opracowanie wyników badania BDO

Regulamin Infolinia

Regulamin Infolinia

Regulamin Infolinia + obowiązujący od 1.01.2021 r.