Opłata produktowa w Polsce

Jesteś producentem, importerem lub dystrybutorem? Masz sklep internetowy? A może prowadzisz gastronomię lub autohandel? Musisz rozliczać wprowadzone na rynek opakowania i produkty oraz uiszczać obowiązkową opłatę produktową. Albo… możesz przekazać swój obowiązek Interzero i uniknąć wysokiej opłaty produktowej za opakowania, opony, oleje i produkty smarowe oraz baterie i akumulatory.

opłata produktowa interzero

Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniach i opakowania mają obowiązek:

 1. zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z wprowadzonych opakowań,
 2. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Obowiązki wprowadzających oleje, opony, baterie i akumulatory

Obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu opony, oleje i produkty smarowe reguluje Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Zgodnie z jej przepisami, wprowadzający produkty są zobowiązani do:

 1. zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z wprowadzonych produktów,
 2. osiągnięcia minimalnych ustawowych poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów.

Nieco inaczej wygląda katalog obowiązków przedsiębiorców wprowadzających baterie oraz akumulatory. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, mają oni obowiązek:

 1. zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
 2. finansowania publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Jak wywiązać się z obowiązku recykling?

Każdy wprowadzający produkty w opakowaniach, opakowania, opony, oleje i preparaty smarowe, baterie oraz akumulatory może zdecydować, w jaki sposób zrealizuje ciążące na nim obowiązki.

1. Samodzielnie, poddając odzyskowi i recyklingowi odpady opakowaniowe i odpady powstałe z wprowadzonych produktów

Minusem takiego rozwiązania jest konieczność samodzielnego śledzenia dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz pełna odpowiedzialność prawna i finansowa za prawidłową realizację obowiązków.

2. Wpłacając opłatę produktową do Urzędu Marszałkowskiego

Wygodne, lecz bardzo kosztowne rozwiązanie – wysokość opłaty produktowej za opakowania i produkty znacznie przewyższa koszt współpracy z organizacją odzysku Interzero. Biorąc pod uwagę, że obydwie wyżej wymienione metody są kłopotliwe i kosztowne (wymagają znajomości licznych przepisów, organizowania własnego systemu zbiórki i segregacji lub wnoszenia wysokich opłat do Urzędu), najlepszym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorców jest skorzystanie z usług profesjonalnej organizacji odzysku.

3. Przekazując obowiązek odzysku i recyklingu organizacji odzysku Interzero

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek polski produkty w opakowaniach, opakowania, opony, oleje i produkty smarowe oraz baterie i akumulatory może skorzystać z usług organizacji odzysku Interzero. Przekazanie obowiązków odbywa się poprzez zawarcie umowy i opłacenie stałej, niskiej kwoty, która jest nieporównywalnie mniejsza niż kwota opłaty produktowej.

podpisz umowę online z Interzero

Sprawdź, ile zaoszczędzisz na opłacie produktowej!

Przekazanie obowiązku odzysku i recyklingu Interzero odciąży Twój budżet ze znacznego wydatku, jakim jest opłata opakowaniowa. Kwota oszczędności będzie zależała głównie od mas i rodzajów opakowań i produktów wprowadzonych na rynek w danym roku kalendarzowym.

Chcesz wiedzieć, ile możesz zaoszczędzić unikając opłaty produktowej?
Sprawdź, ile zaoszczędzisz z Interzero!

Dlaczego warto przekazać obowiązki środowiskowe Interzero Organizacji Odzysku Opakowań S.A.?

Brak konieczności rozliczania opłaty produktowej to tylko jedna z wielu korzyści płynących ze współpracy z Interzero. Przekazując nam swój obowiązek:

 • oszczędzasz pieniądze unikając wysokiej opłaty produktowej,
 • nie musisz organizować publicznych kampanii edukacyjnych – robimy to za Ciebie! Co więcej, pomagamy budować pozytywny i ekologiczny wizerunek Twojej firmy oraz wspieramy lokalne społeczności w Twoim imieniu,
 • wywiązujesz się z obowiązków prawnych w łatwy, szybki i korzystny finansowo sposób,
 • zyskujesz spokój i czas – nie musisz samodzielnie śledzić dynamicznych zmian legislacyjnych – robimy to za Ciebie,
 • realnie przyczyniasz się do poprawy stanu środowiska – masz pewność, że opakowania i odpady z wprowadzonych produktów zostały odzyskane przy zachowaniu najwyższych standardów. Co roku otrzymujesz od nas potwierdzenie realizacji obowiązków oraz wykonania kampanii edukacyjnych w Twoim imieniu,
 • powierzasz Swój biznes w pewne ręce! Każdego roku Interzero poddawane jest kontrolom weryfikującym funkcjonowanie i działalność Organizacji Odzysku Opakowań w Polsce. Przeszliśmy pozytywnie ocenę zarówno Urzędu Marszałkowskiego (2023 r.), jak i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (2020 rok).

Co więcej, z naszą pomocą uregulujesz ewentualne zaległości sprawozdawcze względem Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli do tej pory nie rozliczałeś obowiązkowej opłaty produktowej, to pomożemy Ci zidentyfikować wszystkie Twoje obowiązki i sprawnie je zrealizować.

Kontakt

umowyonline@interzero.pl

  Udostępnij przez: