ekologiczne opakowanie bambiboo interzero

Ekologiczne opakowanie Twojego produktu – Made for Recycling i pieluszki Bambiboo

Opakowania ekologiczne, wykorzystując materiały biodegradowalne i recyklingowalne, zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Wybierając ekologiczne opakowania, wspierasz zrównoważony rozwój i dbasz o przyszłość naszej planety. Dowiedz się więcej o tym, jak możesz otrzymać certyfikat Made for Recycling od Interseroh+ do potwierdzenia swoich ekologicznych rozwiązań!

Ekologiczne opakowania często są zaprojektowane tak, aby minimalizować ilość odpadów generowanych podczas produkcji, dystrybucji i użytkowania. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska i do środowiska naturalnego. Opakowania, które można łatwo poddać recyklingowi, zachęcają konsumentów do właściwego utylizowania odpadów i ich ponownego wykorzystania.

Wie o tym nasz klient Bambiboo, który otrzymał aż 18 punktów w ramach metody oceny opakowań Made for Recycling przeprowadzonej przez Interseroh+. Klasyfikacja ta opiera się na naukowej metodzie oceny opracowanej przez Interseroh+ wspólnie z bifa Environmental Institute i potwierdzonej przez Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV. Opakowania otrzymujące 18-20 punktów w skali badawczej są nagradzane certyfikatem i znakiem Made for Recycling.

Bambiboo udowadnia dobrą zdolność do recyklingu opakowania poprzez umieszczenie na nim oznaczenia „Made for Recycling”. W ten sposób firma zapewnia swoim klientom prawdziwą pomoc w zrównoważonej konsumpcji. W końcu recykling cennych materiałów stanowi ważny wkład w ochronę klimatu i zasobów!

Jeśli chciałbyś przetestować swój produkt pod kątem ekologiczności opakowań – skontaktuj się z nami!

[autopromocja]

Udostępnij przez: