Przygotowanie dokumentacji środowiskowej

Czy wiesz, że…

Jeżeli prowadzisz instalację, która powoduje emisję do środowiska – gazów lub pyłów, odpadów, ścieków, będziesz zobowiązany do uzyskania odpowiednich pozwoleń lub zgłoszeń.

Jeżeli eksploatujesz instalację zaliczającą się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości, będziesz zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, który zamierza prowadzić inwestycję mającą wpływ na środowisko w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, będziesz zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

mężczyzna trzymający długopis i dokument

Nasi specjaliści przygotują kompleksowy wniosek, wraz z dokumentacją i będą uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu. Dzięki naszym specjalistom przejdziesz gąszcz zawiłości prawnych organów administracji bez zbędnego stresu!

Przygotowujemy wnioski wraz z dokumentacjami w celu uzyskania:

  • pozwoleń zintegrowanych,
  • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • pozwoleń wodno-prawnych,
  • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • zezwoleń na przetwarzanie oraz zbieranie odpadów,
  • zgłoszeń emisyjnych.

Sporządzamy również karty informacyjne przedsięwzięć i raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Kontakt

audyty@interzero.pl

    Udostępnij przez: