recykling chemiczny

Przekształcanie odpadów w cenne surowce – OMV i Interzero zbudują największą w Europie sortownię do recyklingu chemicznego!

OMV, firma z branży energii, paliw i surowców, chemikaliów i materiałów z siedzibą w Wiedniu, ogłosiła decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy innowacyjnej sortowni opracowanej przez Interzero* w celu produkcji surowców do recyklingu chemicznego.

W sumie OMV zainwestuje kwotę ponad 170 mln euro w budowę tego najnowocześniejszego obiektu w Walldürn na południu Niemiec. OMV będzie posiadać 89,9 procent udziałów w spółce joint venture, a 10,1 procent udziałów będzie należeć do Interzero.

Oczekuje się, że rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie nastąpi w 2026 r. W nowym zakładzie powstanie około 120 nowych miejsc pracy. Ceremonię wmurowania kamienia węgielnego zaplanowano już na 20 listopada 2023 r., w którym spodziewani są goście ze świata polityki.

Sortownia będzie pierwszą tego rodzaju sortownią produkującą surowce do recyklingu chemicznego OMV na dużą skalę przemysłową. Technologia ReOil® opracowana i opatentowana przez firmę OMV to innowacja w zakresie recyklingu chemicznego, która przetwarza odpady z tworzyw sztucznych, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu, w olej popirolityczny – cenny surowiec. Wsad do sortowni zasadniczo obejmuje mieszankę tworzyw sztucznych, które do tej pory nie nadawały się do recyklingu, zwłaszcza te zbierane selektywnie z żółtego worka i systemu recyklingu żółtych pojemników w Niemczech.

Interzero obsługuje pięć sortowni lekkich opakowań w Niemczech i sortuje około jednej trzeciej lekkich odpadów opakowaniowych w Niemczech w postaci ponad 800 000 ton rocznie. Oznacza to, że firma posiada obecnie największe możliwości sortowania w Europie i jest liderem technologii.

Współpraca pomiędzy OMV i Interzero zapewni dostawy zrównoważonych i wysokiej jakości surowców do recyklingu chemicznego OMV, pomagając zamknąć obieg tworzyw sztucznych. Innowacyjna, najnowocześniejsza sortownia stworzona przez Interzero będzie zdolna do przerobu 260,000 ton zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych rocznie, dostarczających surowiec do produkcji poliolefin pierwotnych. Ten innowacyjny proces sortowania umożliwi odzyskanie frakcji bogatej w poliolefiny ze strumienia odpadów, który obecnie trafia do recyklingu termicznego. Jeśli chodzi o hierarchię postępowania z odpadami, uwaga skupia się na odpadach z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu mechanicznego. Dzięki temu recykling chemiczny nie będzie konkurował z recyklingiem mechanicznym.

*Działając jako ALBA Recycling na terenie sortowni

Zapraszamy do zapoznania się z notatką prasową w języku angielskim TUTAJ

Udostępnij przez: