W oparciu o naszą wizję ‘zero waste solutions – rozwiązania bez marnowania’ i kierując się naszą strategią zrównoważonego rozwoju, opracowujemy nowe kompleksowe koncepcje dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspólnie z naszymi klientami, pracownikami i partnerami pracujemy nad rozwiązaniami, które pomagają chronić klimat i oszczędzać zasoby. Naszym celem jest bycie przedsiębiorstwem uczącym się.

Günther Bachmann i Markus Müller-Drexel rozmawiają o ochronie klimatu i o zrównoważonym zarządzaniu przedsiębiorstwem

2020: Rozmowa Prof. Günthera Bachmanna i Markusa Müller-Drexela

Ochrona klimatu jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Jaki wkład może wnieść gospodarka o obiegu zamkniętym? I jak możemy sprawić, że jej wpływ będzie bardziej wszechobecny? Te tematy omawiają prof. Günther Bachmann, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju oraz Markus Müller-Drexel, dyrektor zarządzający Interzero Dienstleistungs GmbH. Wysłuchaj nagrania w języku niemieckim:

Strategia zrównoważonego rozwoju Interzerozero waste – bez marnowania

Tutaj możesz zobaczyć nasz aktualny plan działania dostosowany do strategii zrównoważonego rozwoju:
Plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

bez marnowaniapomysłów

bez marnowania zasobów

zero waste solutions

Oval-bg-04

Innowacje są siłą napędową udanych procesów transformacji. Licząc się z ryzykiem porażki, testujemy każdy nowy pomysł, który przybliża nas do gospodarki o obiegu zamkniętym. Tylko w ten sposób możemy dokonać zdecydowanych zmian w gospodarce linearnej.

Wspieramy naszych klientów w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i wprowadzaniu tych zagadnień do raportowania pozafinansowego, wykorzystując przy tym potencjał cyfryzacji usług.

Przedłużamy żywotność produktu, wykorzystując nowe rynki i poszerzając modele biznesowe – dzięki wdrożeniu tych mechanizmów pomogliśmy zwiększyć zyski o co najmniej 20 procent.

Aby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na linii produkcja-sprzedaż detaliczna, opracowujemy nowe rozwiązania w zakresie projektowania opakowań lepiej dostosowanych do recyklingu.

Wierzymy, że w przyszłości wykorzystanie zasobów musi się opierać na zasadzie ‘zero waste - bez marnowania’. Właśnie dlatego każdego dnia pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zamykania obiegu surowców.

Aby w przyszłości uwolnić planetę od odpadów z tworzyw sztucznych, nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania upcyklingowe dla tworzyw sztucznych. Skupiamy się także na poprawie jakości i ilości surowców wtórnych, które wytwarzamy i oferujemy producentom.

Jeżeli globalne ocieplenie ma się utrzymać poniżej granicy 2°C, trzeba zerwać związek pomiędzy światowym zużyciem zasobów i wzrostem gospodarczym. Stąd nasze dążenie do kreowania rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i intencja wygenerowania oszczędności na poziomie co najmniej 5 milionów ton zasobów oraz 800 000 ton CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla) rocznie.

Aby osiągnąć znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko, szczególnie na obszarach miejskich, stosujemy zintegrowane podejście do zapobiegania powstawaniu odpadów i osiągania znacznego wzrostu wskaźników recyklingu.

Nasi pracownicy i ich możliwości leżą w centrum naszej eksperckiej pozycji dostawcy usług środowiskowych. Aby mieć pewność, że każdego dnia wykonują swoją prace dla klientów na najwyższym poziomie, musimy zadbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo, motywację i rozwój zawodowy.

Chcemy promować zdrowie fizyczne i psychiczne naszych pracowników i osiągnąć statystyki zwolnień lekarskich oraz fluktuacji pracowników znacząco niższe niż te typowe dla branży. Dlatego zapewniamy bezpieczne, zorientowane na wartość dodaną i innowacyjne środowisko pracy, które wspiera rozwój osobisty.

Pragniemy zapewnić szanse na zaangażowanie absolutnie wszystkim pracownikom, bez względu na pozycję w obrębie firmy oraz niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, wyznawanej religii, czy statusu społecznego. Dlatego dbamy o to, by szanse były równe dla wszystkich (potencjalnych) pracowników naszej firmy.

Aby rozwinąć kompleksową gospodarkę w obiegu zamkniętym, musimy dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą - nie tylko z naszymi klientami, ale także przedstawicielami różnych branż i całym społeczeństwem. Jest to jedyny sposób na zwiększenie świadomości ekologicznych i wygenerowanie ekonomicznych korzyści płynących z efektywnego zarządzania w obiegu zamkniętym.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest promowanie zrównoważonego stylu życia i wzorców konsumpcji. W tym kontekście działamy jako pośrednik, aby zapewnić, że wiedza o gospodarce o obiegu zamkniętym trafia do sektora edukacyjnego, polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy rozwijać i upowszechniać (międzynarodowo) standardy oraz rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym odpowiednie dla każdej branży. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, interesariuszami, dostawcami i klientami.

Jednocześnie dajemy naszym pracownikom przestrzeń twórczą, by sami mogli brać udział lub współtworzyć rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

zamknąć

bez marnowania talentu

bez marnowania wiedzy

Podejmujemy konkretne kroki w celu realizacji naszej strategii klimatycznej 50% mniej emisji w naszych lokalizacjach do 2025 r

wykres kołowy przedstawiający etapy wdrożenia strategii klimatycznej 50% mniej emisji w Interzero do 2025 r.

Nasze usługi pomagają klientom ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i oszczędzać zasoby. Ale nasze własne działania również przyczyniają się do emisji CO2. Naszym celem jest więc ograniczenie emisji we własnych lokalizacjach, a poprzez to przyczynianie się do osiągnięcia celu ustalonego w 2015 r. na Konferencji Klimatycznej ONZ, a mianowicie ograniczenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza. W tym celu projektujemy wewnętrzne procesy i działania tak, aby były jak najbardziej neutralne pod względem zużycia zasobów i jak najbardziej wydajne. Wykorzystaliśmy obliczenia naszego śladu węglowego, aby sformułować strategię klimatyczną i konkretne cele:

  •  50% redukcja emisji w każdym zakładzie (Zakres 1 i 2) do 2025 r
  •  Ciągła identyfikacja możliwości optymalizacji w logistyce i dążenie do zmniejszenia emisji związanych z logistyką
  •  Roczne oszczędności w wysokości co najmniej 5,5 miliona ton zasobów i 800 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla dzięki świadczonym przez nas usługom
Udostępnij przez: