Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

W raporcie o zrównoważonym rozwoju 2020 Interzero już po raz piąty przedstawia kompleksowe zestawienie swoich społecznych i ekologicznych osiągnięć. Interzero pokazuje w ten sposób klientom, pracownikom, dostawcom i opinii publicznej, jakimi wartościami kieruje się przedsiębiorstwo w swojej codziennej działalności, jaki wpływ ma jego działalność gospodarcza na społeczeństwo i środowisko oraz jak wygląda jego postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport jest zgodny z wymogami Global Reporting Initiative i został przygotowany zgodnie ze Standardami GRI: wariant „core”.

O ile nie zaznaczono inaczej, przedstawione kluczowe dane i informacje dotyczą lat obrotowych 2019 i 2020.

Sustainability Report

Pobierz Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

O tym, jak zarządzamy zrównoważonym rozwojem, jakie cele sobie stawiamy i jak daleko zaszliśmy na drodze do przyszłości bez odpadów, można przeczytać w naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju 2020.

 » Pobierz Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

Sustainability Magazine

Pobierz czasopismo o zrównoważonym rozwoju 2020

Szukamy połączeń między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym i w ten sposób tworzymy wartość dodaną. Nasz nowy magazyn o zrównoważonym rozwoju „Building bridges. Closing circles.”

 » Pobierz czasopismo o zrównoważonym rozwoju 2020

Pliki do pobrania

Udostępnij przez: