Kręta droga do gospodarki cyrkularnej – wypowiedź Pawła Lesiaka dla Rzeczypospolitej

Rynek gospodarki odpadami przechodzi przez okres dynamicznych zmian – zarówno w zakresie legislacji krajowej i regionalnej, jak i ogólnorynkowej. Splotem wielu niespodziewanych okoliczności, rok 2023 był wymagający dla przedsiębiorców.

W najnowszej wypowiedzi dla Rzeczypospolitej Wiceprezes Zarządu Interzero Paweł Lesiak podszedł do tematu z punktu widzenia biznesu, przedstawiając wnikliwą analizę wszystkich czynników, które miały wpływ na zmiany w branży gospodarki odpadami. Wśród nich wymienił m.in. wpływ wojny w Ukrainie na sytuację opakowaniową w Polsce czy przyczynę masowego importu taniego regranulatu z Azji. Wskazał również, jakie zmiany czekają gospodarkę w najbliższej przyszłości, a także jakie działania powinniśmy podjąć, by wspomóc zieloną transformację i skrócić drogę do wdrożenia gospodarki cyrkularnej. Podkreślił istotę uwzględnienia globalnej sytuacji w ramach modernizacji rynku europejskiego oraz uproszczenia przepisów środowiskowych dla lepszej wydajności przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Interzero bierze czynny udział w budowaniu systemu kaucyjnego oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w adaptacji do nowego środowiska prawnego i gospodarczego. Przykładamy szczególną uwagę do kwestii związanych z regulacjami prawno-ustrojowymi, śledząc zmiany w prawie oraz starając się wpływać na decyzje podejmowane na szczeblu ministerialnym. Poprzez aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych, dążymy do wspierania kształtowania bardziej efektywnego i zrównoważonego środowiska regulacyjnego dla branży. W ten sposób Interzero staje się istotnym uczestnikiem dialogu między sektorem prywatnym a administracją publiczną, dążąc do harmonijnego łączenia interesów biznesowych z potrzebami społeczeństw

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu TUTAJ.

Udostępnij przez: