Jak postrzegamy… odpady? Słów kilka o projekcie „Obieg zamknięty. Odpady w fotografii”

Odpady są to substancje lub przedmioty, których ludzie pozbywają się, ponieważ uważają je za niepotrzebne, zużyte lub niebezpieczne. Mogą być to np. resztki jedzenia, opakowania, zużyte baterie, chemikalia czy zużyty sprzęt elektroniczny. Emocje, jakie wzbudzają w ludziach, mogą być różnorodne i zależą od wielu czynników, takich jak świadomość ekologiczna, poziom wykształcenia czy kultura.

Dziś rozmawiamy o nieuchronnej potrzebie przemiany oraz skutkach ludzkiej działalności w obszarze energetyki, rolnictwa, produkcji, konsumpcji i gospodarowania odpadami. Każdy z tych tematów jest palący, a nasz czas staje się coraz bardziej ograniczony.

Jako edukatorzy ekologiczni, stajemy przed poważnymi wyzwaniami. Musimy nie tylko przekazywać wiedzę, ale także oddziaływać na emocje naszych odbiorców. To wymaga refleksji, wyrozumiałości i zaopiekowania się uczestnikami procesu edukacyjnego. Nasza praca musi być skuteczna. Budowanie świadomości społecznej to proces, w którym warto eksperymentować i angażować różne grupy ludzi oraz różnorodne tematy.

Jako Interzero, reprezentując sektor biznesu, postanowiliśmy zrealizować projekt z Muzeum Fotografii w Krakowie „Obieg zamknięty. Odpady w fotografii”. Projekt zakładał cykl spotkań, w wyniku których powstaną fotografie i teksty dowolnie nawiązujące do tematu odpadów.

Serdecznie dziękujemy Marii Masternak i Annie Sidorskiej z Muzeum Fotografii w Krakowie, prowadzącym warsztaty Rafał Siderski i Krzysztof Story, wszystkim uczestnikom oraz naszej Kierowniczce Projektu Monice Krysztofińskiej.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem efektów tego projektu. Cieszymy się, że temat odpadów, jest ważny nie tylko dla nas, ale również dla szerszego grona społeczności, która wierzy, że wspólnym działaniem można osiągnąć wiele dobrego.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie w publikacji na Eko Bez Kantów: TUTAJ

Fot. Mateusz Woźniak, Magdalena Niezabitowska Krogulec, Tomasz Orłowski, Marta Wróblewska

Udostępnij przez: