Dlaczego tak ważne jest rozwijanie postaw proekologicznych u najmłodszych?

Kubusiowi Przyjaciele Natury to ogólnopolski program edukacyjny, który powstał z inicjatywy grupy Maspex dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju związanych z ochroną środowiska naturalnego i klimatu poprzez edukację ekologiczną. Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej). Od 15 lat, dzięki zajęciom praktycznym, interaktywnym lekcjom oraz grom terenowym, dzieci w całej Polsce mogą nieodpłatnie i w ciekawy sposób poznać zasady ochrony środowiska, a także nauczyć się szacunku do roślin i zwierząt, recyklingu, właściwego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą.

Interzero, jako wieloletni partner akcji, wspiera rozwój postaw pro środowiskowych u najmłodszych. W najnowszej publikacji Kubusiowych Przyjaciół Natury o praktycznym zastosowaniu wiedzy ekologicznej w terenie, Wiceprezes Zarządu i ekspert Interzero Monika Grom wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest rozwijanie postaw proekologicznych już we wczesnym dzieciństwie.

„Przyroda budzi wrażliwość dziecka na zniszczenie środowiska, pobudza ciekawość oraz pozwala nabywać kompetencje do działania na rzecz planety. Tylko dzięki świadomej edukacji i wykształceniu u dziecka jego wpływu na rzecz środowiska przyjmie ono odpowiedzialność za losy Ziemi, przyszłych pokoleń oraz będzie gotowe do podejmowania działań w obszarze ekologii. Dlatego tak ważna jest edukacja przyrodnicza już we wczesnych latach życia. Wszelkie działania w zakresie ochrony środowiska, jakie wspólnie z dziećmi podejmą rodzice oraz nauczyciele w szkole, będą miały niebagatelny wpływ na kondycję planety w kolejnych latach”.

W XV edycji programu (2022/2023) wzięło udział ponad 1 200 000 dzieci z całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z całym materiałem TUTAJ

Udostępnij przez: