system kaucyjny interzero pawel sosnowski Anita Sowińska MKiŚ debata

Debata „Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce?” PAP Media Room

Wczoraj, tj. 13 marca o 13:00 odbyła się debata „Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce?” organizowana przez PAP Biznes. W wydarzeniu z ramienia Interzero udział wziął Paweł Sosnowski, pełnomocnik zarządu ds. regulacji środowiskowych.

Uchwalony pod koniec ostatniej kadencji projekt ustawy w sprawie systemu kaucyjnego wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. Jej zapisy wzbudziły wiele zastrzeżeń branży, która postulowała przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów i rewizję projektu. Podczas debaty skupiono się na poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące systemu:

  • Jakie są cele wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce
  • Podstawowe zalety i wady rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w systemie kaucyjnym
  • Główne propozycje nowelizacji ustawy o systemie depozytowym
  • Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy
  • Doświadczenia innych krajów europejskich wdrażających podobne rozwiązania
  • Czy branża jest gotowa na wdrożenie ustawy od 1 stycznia 2025 r.?
  • Zadania operacyjne wymagane do działania systemu, w podziale na kluczowe grupy interesariuszy
  • Czy system depozytowy jest zarządzany przez jednego czy kilku operatorów?
  • Zalecenia dotyczące działań mających na celu szybkie upowszechnienie systemu kaucyjnego

Czy uda się uruchomić systemy kaucyjne w 2025 roku?

„Ja uważam, że tak. Wiemy, że system kaucyjny będzie obowiązywał w Polsce już od 2025 r., a we wrześniu zeszłego roku ustawa została opublikowana, więc już od pewnego czasu Ci, którzy zamierzają utworzyć te systemy kaucyjne, pracują nad tym. Oczywiście czasu jest mało, pewnie 1 stycznia te systemy nie zostaną uruchomione, ale w kolejnych miesiącach zapewne już tak.” – powiedział Paweł Sosnowski

„Zmiany w ustawie idą w dobrym kierunku. Nie są to zmiany rewolucyjne, a uzupełniające te zapisy o niezbędne korekty, które były oczekiwane przez przedsiębiorców. W tych zmianach, które zostały zaproponowane, zabrakło mi koordynatora systemów kaucyjnych – tzw. instytucji parasolowej, która zsynchronizowałaby działania kilku systemów kaucyjnych, na wzór niemieckiej instytucji powołanej przez przedsiębiorców. Zabrakło mi jeszcze propozycji usprawnienia odbiorów odpadów z jednostek handlowych, czyli zmniejszenie wymagań administracyjnych związanych z transportem odpadów opakowaniowych. Zmniejszyłoby to też ślad węglowy, ponieważ można byłoby odbierać odpady ze sklepów tymi samymi pojazdami, co są dostarczane produkty” – komentuje Paweł Sosnowski

Opakowaniowa rewolucja zbliża się wielkimi krokami. Pozostało tylko kilka miesięcy, aby dostosować się do nowych realiów prawnych. Jeśli wprowadzasz na rynek napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, możesz realizować swoje obowiązki ustawowe samodzielnie, obliczając i wnosząc opłatę produktową lub przystępując do systemu kaucyjnego, w którym za realizację obowiązków ustawowych będzie odpowiadał podmiot reprezentujący.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) utworzy podmiot reprezentujący i powierzy Interzero zadania związane z budową i obsługą systemu kaucyjnego. Zaufaj ekspertom i dołącz do nas. Więcej informacji TUTAJ 

Zapis debaty dostępny pod linkiem TUTAJ 

Zdjęcia: PAP MediaRoom

Udostępnij przez: