Udział recyklatu we wprowadzanych opakowaniach – artykuł dla dwumiesięcznika Tworzywa Sztuczne w Przemyśle

Zachęcamy do lektury artykułu na temat udziału recyklatu we wprowadzanych opakowaniach w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, w którym Paweł Sosnowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych, Interzero wspomina o dyrektywie Single Use Plastics oraz projekcie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Udział recyklatu obliczany będzie jako średnia dla butelek na napoje, dla których wymagany będzie taki udział, wprowadzonych do obrotu w danym roku. Dyrektywa nie wymaga więc udziału recyklatu w każdej wprowadzonej butelce. Obowiązkowy recyklat w butelkach na napoje to istotny krok w tworzeniu gospodarki cyrkularnej. – wspomina Paweł Sosnowski.

Nowe regulacje będą więc dużym wyzwaniem dla wprowadzających produkty w opakowaniach, ale także dla branży recyklingu. Wpłyną na poprawę jakości recyklatu, tam, gdzie obecnie ta jakość jest niewystarczająca, ale także wymuszą kolejne inwestycje w instalacje recyklingu, które zapewnią pokrycie zapotrzebowania na recyklat przynajmniej na poziomie wymaganych udziałów w opakowaniach. Dużym wyzwaniem będzie przy tym zapewnienie recyklatu, który spełniać będzie restrykcyjne wymagania wykorzystania go przy produkcji opakowań wrażliwych na kontakt. –
podsumowuje Paweł Sosnowski.
Zachęcamy do lektury całego artykułu TUTAJ.
Udostępnij przez: