Na czym skupiła się tegoroczna Konferencja Środowiskowa Interzero?

Zmiany w biznesie i środowisku 

Sytuacja na rynku branży związanej z ochroną środowiska oraz pokrewnymi sektorami jest dynamiczna i podlega regulacjom, w tym szeregowi dyrektyw. Istniejące zmiany prawne dotyczą zwłaszcza obszarów takich jak redukcja opakowań, zapobieganie tworzeniu się odpadów oraz stosowanie recyklatów w opakowaniach. W związku z tym, nieustanne kształcenie i rozszerzanie wiedzy w tych dziedzinach są kluczowe dla przedsiębiorstw. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat przepisów prawnych i innych aspektów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem stanowi nieodzowny element zarządzania biznesem, zarówno w kontekście produkcji, promocji, jak i sprzedaży.

Zdaniem Moniki Grom, wiceprezes zarządu Interzero, nie można również bagatelizować potrzeby posiadania wiedzy o innowacyjnych podejściach do gospodarki odpadami i wymiany doświadczeń z ekspertami i interesariuszami. Dlatego też Interzero akcentuje znaczenie udzielania praktycznych wskazówek, dostarczania rzetelnej wiedzy oraz ułatwiania wprowadzania niezbędnych zmian. Przykładem takich działań jest niedawno zorganizowana Konferencja Środowiskowa 2023. System kaucyjny stanowi wyzwanie dla wszystkich, którzy wprowadzają napoje do obiegu opakowaniowego, ale jednocześnie oferuje doskonałą okazję do przekształcenia sposobu zarządzania odpadami i wykorzystania modelu zamkniętego obiegu. Jak podkreślają eksperci uczestniczący w konferencji, jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego

Należy rozmawiać z przedsiębiorcami 

Konferencja Środowiskowa odbywa się regularnie od wielu lat i tegoroczna, jubileuszowa, dziesiąta edycja stanowiła kontynuację tego cyklu. Organizatorzy konferencji stwarzają platformę, która umożliwia uczestnikom wymianę wiedzy oraz omawianie zagadnień prawnych związanych z ochroną środowiska. W bieżącej edycji, zważywszy na liczne zmiany prawne i regulacje, które trzeba przyswoić w krótkim okresie, szczególny nacisk został położony na dostarczenie uczestnikom klarownej wiedzy oraz konkretnych rozwiązań.

Razem z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) przygotowujemy się do wsparcia przedsiębiorców w dostosowaniu się do nowych przepisów prawnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej PIOIRO. Jako Interzero jesteśmy jedynym oficjalnym dystrybutorem butelkomatów marki Sielaff i już przeprowadzamy ich testy w sieci handlowej w Warszawie i Łodzi, aby wcześniej pokazać przedsiębiorcom i konsumentom, że jesteśmy przygotowani do tych zmian – podsumował Paweł Lesiak, wiceprezes zarządu Interzero

O Konferencji Środowiskowej

Konferencja Środowiskowa Interzero stanowi coroczne zgromadzenie interesariuszy i ekspertów z dziedziny ochrony środowiska. To dwudniowe wydarzenie pełne inspirujących prelekcji, podczas których uczestnicy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych i innych kwestii związanych z ekologią oraz zrównoważonym rozwojem. Udział w konferencji oferuje również okazję do poznania innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie gospodarki odpadami oraz do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia.

Zapraszamy do przeczytania pełnego podsumowania pod linkiem TUTAJ

Udostępnij przez: