Sprzedaż dokumentów DPR i EDPR może być dodatkowym źródłem dochodu dla Twojej firmy

W zmieniającym się krajobrazie obowiązków i regulacji środowiskowych, kluczową kwestią pozostaje zagadnienie odpadów opakowaniowych. Podstawowym elementem w procesie zarządzania tym obszarem jest rzetelnie prowadzona dokumentacja – w tym poświadczenia takie jak DPR (dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych) oraz EDPR (dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę tego typu odpadów w celu poddania ich recyklingowi).

Każdy podmiot, wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, zobligowany jest do późniejszego poddania powstałych odpadów recyklingowi. Obowiązek ten można spełnić na trzy sposoby: samodzielnie, poprzez Organizację Odzysku Opakowań Interzero (Organizację Odpowiedzialności Producentów) lub dokonując wysokiej opłaty produktowej. W dwóch, pierwszych przypadkach, dowodem na przeprowadzenie recyklingu na odpowiednim poziome są wspomniane dokumenty: DPR i/lub EDPR.

Interzero nie tylko odciąża w tej kwestii przedsiębiorców pod względem formalnym, ale także finansowym. Mowa tutaj o sprzedaży DPR i EDPR. Teraz, gospodarka odpadowa Twojej firmy może generować nie tylko koszty, ale również przychody. Jeżeli spełniłeś już obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu na dany rok, nie potrzebujesz DPR-ów i EDPR-ów lub dysponujesz wolnymi dokumentami, możesz odsprzedać je Interzero!

Jako Organizacja Odzysku Opakowań oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie – w imieniu naszych klientów wnioskujemy do recyklerów lub eksporterów o sporządzenie DPR i EDPR, a następnie, po ich uprzedniej weryfikacji pod kątem jakościowym, odkupujemy od firm nadmiarowe dokumenty. Zysk ze sprzedaży może stać się znaczącym przychodem dla Twojego przedsiębiorstwa.

Ustawowe poziomy odzysku i recyklingu określone są oddzielnie dla każdego z rodzajów odpadów opakowaniowych i sukcesywnie wzrastają z roku na rok. Warto więc ograniczyć koszty gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, odsprzedając zbędną dokumentację. Napisz na adres recykling@interzero.pl i poznaj najlepszą ofertę odkupu DPR i EDPR dla Twojej firmy lub sprawdź szczegóły: TUTAJ

Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć temat prawidłowego wystawiania i późniejszego wykorzystania dokumentów DPR i EDPR, weź udział w szkoleniu dostępnym na platformie Interzero Academy: TUTAJ

To idealny moment, aby dokonać przeglądu swojej strategii recyklingu i upewnić się, że obrany został najlepszy, możliwy kurs – dla środowiska i dla Twojej firmy.

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy tu dla Ciebie. Napisz do nas! Przygotujemy najkorzystniejszą ofertę na odkup dokumentów DPR i EDPR dla Twojej firmy

Email: recykling@interzero.pl

Udostępnij przez: