Sprawdź program wydarzenia Konferencja Środowiskowa Interzero!

Konferencja Środowiskowa Interzero pod hasłem „Odpady na wagę złota: kierunek system kaucyjny” odbędzie się już w dniach 13-15 września br. Sprzedaż biletów trwa!

Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję porozmawiać m.in. o:

  • Systemie kaucyjnym,
  • Dyrektywie SUP,
  • Recyklingu tekstyliów,
  • Ekomodulacji i ekoprojektowaniu,
  • Ekourządzeniach.

Na Konferencji nie zabraknie specjalistów z branży ochrony środowiska, jak i również osób, które są powiązane z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

Wśród prelegentów znajdziemy ekspertów Interzero: Annę Grom – Prezes Zarządu, Pawła Lesiaka i Monikę Grom – Wiceprezesów Zarządu, Pawła Sosnowskiego – Pełnomocnika Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych, Przemysława Kunę – Dyrektora Zarządzającego, Edytę Mantorską – Kierowniczkę Zespołu Edukacji Środowiskowej oraz Roberta Kowala – Koordynatora Rozwoju Sprzedaży.

Spoza grona Interzero będziemy mieli okazję wysłuchać prelekcji Konrada Nowakowskiego – Prezesa PIOIRO, Moniki Richardson – dziennikarki telewizyjnej i radiowej, Zofii Zochniak i Tomasza Bociana z Ubrania Do Oddania, Sabiny Fajto i Patrycji Słowiakowskiej-Polak z 99Złota Proporcja oraz przedstawicielki firmy VIVE Textile Recycling – Ewy Półchłopek.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą Konferencji Środowiskowej TUTAJ

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian programu Konferencji.

Udostępnij przez: