Segreguj prawidłowo baterie i akumulatory!

Z baterii i akumulatorów społeczeństwo korzysta każdego dnia – od małych urządzeń jak latarki, telefony, zabawki czy laptopy po większe mechanizmy jak kosiarki i auta. Mało osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne jest ich nieprawidłowe segregowanie, kiedy się wyczerpią.

Interzero, chcąc w przystępny sposób pokazać istotę problemu, przygotowało animację, która ukazuje, jakie są skutki wyrzucania zużytych baterii i akumulatorów np. do odpadów zmieszanych. Baterie i akumulatory są źródłem wielu metali ciężkich takich jak ołów, rtęć, nikiel czy cynk. Wymienione składniki nie ulegają neutralizacji w środowisku, a ich uwolnienie stanowi poważne zagrożenie dla całego ekosystemu. Niektóre surowce mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych.

Dlatego też baterie i akumulatory należy wyrzucać tylko do dedykowanych pojemników lub oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Dzięki recyklingowi jesteśmy w stanie odzyskać z nich większość składników i wykorzystać ponownie do produkcji kolejnych przedmiotów.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji wideo TUTAJ i do refleksji nad powagą problemu.

Udostępnij przez: