Kim jest autoryzowany przedstawiciel i kto ma obowiązek jego ustanowienia?

Każdy przedsiębiorca wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny musi spełnić szereg obowiązków wynikających z ustawy ZSEE. Polskie firmy mogą to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Spółki zagraniczne mogą być jednak zobowiązane do ustanowienia w Polsce autoryzowanego przedstawiciela, który będzie w ich imieniu wykonywał obowiązki wprowadzającego.

Kto wyznacza autoryzowanego przedstawiciela?

Producenci mający siedzibę w innym państwie członkowskim UE, którzy:

  • produkują sprzęt lub wprowadzają go na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium danego państwa członkowskiego,
  • odsprzedają pod własną nazwą lub znakiem towarowym sprzęt wyprodukowany przez inne podmioty w danym państwie członkowskim,
  • w toku działalności handlowej sprzęt pochodzący z państwa spoza UE lub innego państwa członkowskiego zostaje udostępniony do dystrybucji, konsumpcji lub wykorzystania po raz pierwszy na rynku tego państwa członkowskiego, odpłatnie lub bezpłatnie

MOGĄ wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych w ustawie w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego producenta.

Natomiast producenci mający siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie spoza UE i sprzedający urządzenia w tym kraju na odległość (np. poprzez sklep internetowy lub platformę sprzedażową) MUSZĄ ustanowić autoryzowanego przedstawiciela.

Jako Interzero możemy przejąć Twoje obowiązki w zakresie wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nasi eksperci zapoznają się ze specyfiką Twojego biznesu i określą rodzaj oraz stan realizacji obowiązków wprowadzającego, a następnie zaproponują Ci najkorzystniejszą ofertę

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce

Udostępnij przez: