Kaucja na opakowania napojów. Jak wygląda projekt ustawy ustanawiającej system kaucyjny w Polsce?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która ustanawia ramy prawne funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce.

Ustawa zakłada, że wszystkie jednostki handlowe, oferujące produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą zobowiązane do pobierania kaucji. Natomiast każda jednostka handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2, w której będą oferowane użytkownikom produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, będzie zobowiązana do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych oraz do zwrotu kaucji.

Realizacja celów ustawy wymaga efektywnego systemu zbiórki, bazującego na systemie kaucyjnym, który będzie wspierał przedsiębiorców. System kaucyjny będzie tworzony przez podmiot zwany w ustawie „podmiotem reprezentującym”, który ustanowiony zostanie przez przedsiębiorców wprowadzających napoje w opakowaniach objęte systemem kaucyjnym lub reprezentujące ich związki pracodawców oraz izby gospodarcze. Podmiot ten nie tylko utworzy system, ale także będzie odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Przedsiębiorcy, którzy nie utworzą takiego podmiotu, będą mogli na równych zasadach przystępować do utworzonego systemu kaucyjnego. Ustawa przy tym dopuszcza możliwość funkcjonowania więcej niż jednego systemu kaucyjnego.

Więcej w najnowszym wydaniu czasopisma Źródło.

Jeśli jesteś producentem, sprzedawcą lub dystrybutorem i przystępujesz do systemu kaucyjnego, Interzero może Cię wesprzeć w realizacji obowiązków z nim związanych. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ oraz TUTAJ.

Udostępnij przez: