Interzero na SOSEXPO – 29 czerwca 2023, Warszawa

29 czerwca 2023 roku w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się SOSEXPO – XI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Z ramienia Interzero wystąpili Paweł Lesiak, Wiceprezes Zarządu Interzero i Edyta Mantorska, Kierowniczka Zespołu Edukacji Ekologicznej. W wydarzeniu wzięli udział politycy, przedstawiciele samorządów i czołowi eksperci branży gospodarki odpadami. Program wydarzenia obejmował panele dyskusyjne oraz wystąpienia eksperckie i prezentacje z zakresu legislacji i trendów gospodarczych, inwestycji i GOZ.

Paweł Lesiak wziął udział w panelu dyskusyjnym „Na drodze do GOZ – gminy w obliczu rosnących wymagań UE. Jakie zmiany trzeba wdrożyć już dziś, a jakie dopiero przed nami?”. Zagadnienia, jakie poruszono w trakcie debaty to m.in.:

  • W jaki sposób usprawnić gospodarkę odpadami na poziomie samorządu, by uniknąć kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu? W co należy inwestować i jakie zmiany wprowadzić?
  • Jakich zmian i regulacji na poziomie centralnym potrzebujemy, by poprawić selektywną zbiórkę i recykling?
  • Co gminy mogą zrobić, by przeciwdziałać powstawaniu odpadów i promować ponowne użycie? Jakich narzędzi potrzeba, by ograniczyć marnotrawstwo surowców?

Edyta Mantorska, prezentując podsumowanie raportu Interzero z kwietnia 2023 roku „Pakujemy się w kłopoty”, omówiła świadomość Polaków w kwestii sortowania odpadów.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie – widzimy się już w przyszłym roku!

Udostępnij przez: