warszawa gazy spalinowe

Czy wiesz, że w ciągu najbliższych kilku lat Warszawa będzie produkować o połowę mniej gazów spalinowych? 

Już drugie miasto w Polsce wprowadza strefę czystego transportu. Tym razem to będzie miasto stołeczne Warszawa. Strefa czystego transportu to obszar, na którym dozwolone jest jedynie poruszanie się pojazdami spełniającymi określone normy emisji spalin. To praktykowane od wielu lat rozwiązanie w Europie, mające na celu poprawę jakości powietrza w miastach oraz troskę o zdrowie mieszkańców. W Europie istnieje już ponad 320 stref o ograniczonym ruchu, najwięcej w Niemczech i we Włoszech. Kraków jako pierwszy w Polsce już przyjął uchwałę o utworzeniu takiej strefy na terenie miasta, a jej obowiązywanie rozpocznie się w lipcu 2024 roku. 

Zgodnie z założeniem, strefa czystego transportu w Warszawie będzie obejmować następujące obszary:  

  • całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ;  
  • większość Ochoty (z wyjątkiem fragmentu z Centrum Handlowym Reduta, ulicy Mszczonowskiej oraz Dworca Zachodniego) 
  • większość Pragi Południe (oprócz obszaru Olszynki Grochowskiej: niezamieszkałego obszaru PKP i rezerwatu przyrody);  
  • większość Mokotowa (z wyjątkiem Sadyby, Stegien, Augustówki i części Służewca);  
  • około połowę Woli (do alei Prymasa Tysiąclecia). 

Osoby zamieszkujące w tym obszarze, które odprowadzają podatki w Warszawie, będą zwolnione z obowiązku spełniania warunków strefy na dwóch początkowych etapach jej wprowadzania. Zasady dotyczące Strefy Czystego Transportu (SCT) będą miały zastosowanie do nich dopiero od stycznia 2028 roku. Wówczas ograniczenia obejmą zakaz poruszania się po obszarze pojazdami z silnikami diesla starszymi niż 13 lat oraz pojazdami benzynowymi starszymi niż 22 lata. 

Osoby, które kupiły pojazdy po przyjęciu uchwały, oraz pozostali mieszkańcy Warszawy będą podlegać już wcześniej przedstawionym wymogom bez zmian. Od lipca 2024 roku nie będą mogli poruszać się w obszarze strefy czystego transportu za pomocą pojazdów z silnikami Diesla starszymi niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. 

Dodatkowo, przewidziano specjalne wyjątki dla seniorów, tj. osób, które osiągną 70 lat do końca 2023 roku, pod warunkiem, że były już właścicielami swoich pojazdów przed przyjęciem uchwały dotyczącej strefy czystego transportu (SCT). W rezultacie osoby powyżej 70. roku życia, spełniające określone warunki, będą zwolnione na czas nieokreślony z zasad obowiązujących w ramach SCT. 

Mamy nadzieję, że wdrożenie strefy czystego transportu znacząco poprawi jakość powietrza, a co za tym idzie, życie mieszkańców Warszawy. 

Źródło: https://sct.prowly.com/270210-nowy-projekt-strefy-czystego-transportu-w-warszawie-wiekszy-obszar-rozwiazania-lepiej-dostosowane-do-potrzeb.  

Udostępnij przez: