We are one

Nasza kultura korporacyjna „jesteśmy jednością” oznacza szacunek, komunikację i odpowiedzialność. Te wartości nas łączą – niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy w Interzero, i niezależnie od naszego pochodzenia, przekonań lub wyboru partnera. Nawet patrząc jedynie na Interzero w Niemczech, znajdziemy pracowników z 41 krajów w wieku od 16 do 67 lat. Pracujemy również nad zapewnieniem równych szans naszym pracownikom. Doceniamy różnorodność, interesujemy się współpracownikami i uczymy się od siebie nawzajem. Nasz model kompetencji odzwierciedla wspólne zrozumienie wartości i stanowi drogowskaz dla wszystkich pracowników. Jest też punktem wyjścia dla pobudzenia zaangażowania w realizację wizji bez marnowania – zero waste na co dzień: nie spoczywamy na laurach, ale staramy się znaleźć właściwe sposoby wypełnienia tej wizji.

mężczyzna przygotowuje materiały: karteczki z piktogramami, hasła i naklejki do akcji na rzecz zrównoważonego rozwoju
zdjęcie Christine Kleinhammes - Starszego Menedżera ds. projektów rozwoju biznesu, opowiadającej o zrównoważonym rozwoju

„Każdy z nas może wnieść swój wkład w zrównoważoną kulturę korporacyjną. Jako Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju nasi pracownicy mogą prezentować własne pomysły i zrównoważone projekty, które przyczyniają się do sukcesu firmy. Szeroko zakrojony zespół promuje te inicjatywy w Interzero: dzięki temu kanały komunikacyjne są otwarte i pomagają nam prezentować zrównoważony rozwój jako proces ciągły.”

Christine Kleinhammes

Starszy Menedżer ds. projektów rozwoju biznesu

Inicjatywy pracowników na rzecz zrównoważonego rozwoju

miejska kampania rowerowa - pracownicy Interzero zachęcają mieszkańców do jazdy rowerem na rzecz zrównoważonego rozwoju

Razem możemy osiągnąć więcej. Dlatego nasi pracownicy aktywnie przyczyniają się do tego, aby Interzero stał się bardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem. Od 2016 roku nasi Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju regularnie organizują Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, angażując pracowników we wspólne sprzątanie, akcje z zakresu ekonomii współdzielenia oraz programy dojazdów redukujące emisje CO2. Bardzo popularna jest również miejska kampania rowerowa. Jej celem jest przejechanie rowerem jak największej liczby kilometrów w ciągu trzech tygodni, aby przyczynić się do ochrony klimatu i podnieść świadomość na temat potrzeby rozbudowy miejskiej infrastruktury rowerowej. W 2017 roku pracownicy Interzero pokonali prawie 7500 kilometrów na rowerach. Pozwoliło to zmniejszyć emisję CO2 o ok 1 tonę, a także zaoszczędzić 675 euro, które w innym wypadku wydano by na zakup paliwa.

Wyjść poza schemat: dwa stopnie 

Firmy mają do odegrania kluczową rolę w powstrzymaniu globalnego ocieplenia. Jakie działania powinny podjąć, aby zmniejszyć globalne ocieplenie? Strategia przyjęta w ramach inicjatywy „Droga do ekonomii <2°” brzmi: „Osiągamy więcej, jeśli pracujemy razem.” Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu jednoczy ona różnorodne branże, specjalizacje i perspektywy w celu poczynienia postępów na drodze do wspólnego celu. Interzero, razem z około 40 innymi firmami, jest aktywnym uczestnikiem tego pionierskiego projektu, który został uruchomiony przez Fundację 2° i WWF Niemcy.

grupa ludzi pracuje przy ustaleniu strategii zrównoważonego rozwoju i zaprojektowaniu rozwiązań na rzecz ochrony klimatu

Pomysły na rzecz zrównoważonej gospodarki

Centrum Zrównoważonego Zarządzania Korporacyjnego wspieranego przez Interzero podczas prac grupy roboczej ds. recyklingu

Jako eksperci z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym, przekazujemy naszą specjalistyczną wiedzę budując dialog z badaczami, biznesem i opinią publiczną. Jednym z takich działań jest Centrum Zrównoważonego Zarządzania Korporacyjnego (Centre for Sustainable Corporate Governance), wspólna inicjatywa sektora biznesowego i badawczo-rozwojowego z siedzibą na Uniwersytecie Witten / Herdecke w Niemczech. Wspieramy tam grupę roboczą ds. recyklingu, a także rozwój normy „More Sustainable Business Food”.

Wspieramy również następujące projekty:

 • Projekty edukacji ekologicznej we współpracy z klientami (McCormick, Dell, Mlekovita) (Polska)
 • Eko ogród w Szkole Integracyjnej w Warszawie (Polska)
 • KidS (Köln)
 • Jugend am Werk (Austria)
 • Wiener Tafel (Austria)
 • Verein Albatros e.V. (Wiesbaden, Niemcy)

 • KidS (Niemcy)
 • Aktion Friedensdorf e.V. (Niemcy)
 • Erzbischöfliches Kinder- und Jugendheim St. Kilian (Niemcy)
 • Sponsoring dla Geyserhaus (Niemcy)
 • Czerwony Krzyż – honorowe krwiodawstwo (Niemcy)
 • DKMS (Niemcy)

Kontakt

biuro@interzero.pl

  Udostępnij przez: