Trzeba zacząć działać w sprawie kaucji

Jakie będą skutki opóźnień prac legislacyjnych nad systemem kaucyjnym? Co z nadmiernym spalaniem opakowań oraz jak będzie wyglądać przyszłość recyklingu chemicznego? Te tematy zostały poruszone w najnowszej debacie „Opakowania w gospodarce obiegu zamkniętego: od ideałów do praktyki” dla Rzeczpospolita.

W obradach udział wzięli Renata Juszkiewicz, Anna Larsson, Robert Chciuk, Konrad Nowakowski, Jacek Wodzisławski, Andrzej Gantner, Łukasz Sosnowski oraz z ramienia Interzero Paweł Lesiak, Wiceprezes zarządu. Debatę prowadziła Aleksandra Ptak-Iglewska.

W ramach obrad przedyskutowano przyszłość europejskiego rynku opakowań, skuteczność recyklingu w Polsce oraz omówiono temat opakowań wielokrotnego użytku.

Uczestnicy, dyskutując o systemie kaucyjnym, zwrócili uwagę, że biorąc pod uwagę kryteria PPWR, włączanie opakowań po produktach mlecznych nie do końca jest dobrym pomysłem.

„Zgadzam się z postulatem niewłączania opakowań produktów mlecznych do systemu. Jednak to byłoby równoznaczne z niezrealizowaniem obowiązku zbiórki wynikającego z rozporządzania. Nie ma tu dobrego rozwiązania. Z przepisów unijnych wprost wynika obowiązek włączenia opakowań po produktach mlecznych do systemu. Kompromisowym rozwiązaniem byłoby odłożenie wejścia w życie obowiązku kaucyjnego dla tego asortymentu. Pozwoliłoby to zebrać pierwsze doświadczenia z funkcjonowania systemu w innych zakresach materiałów i lepiej się do tego przygotować” – mówił Paweł Lesiak.

Przedmiotem sporów stał się również obowiązek wprowadzenia systemu do mniejszych sklepów. Eksperci zauważyli, że małe sieci handlowe chcą dołączyć do systemu, widząc w tym korzyści finansowe i możliwość przyciągnięcia klientów.

„Jako Interzero prowadzimy taki system w małych sklepach w Niemczech. U naszego zachodniego sąsiada te mniejsze podmioty, pomimo ustawowego zwolnienia, chętnie się do niego przyłączają. To jest biznesowo uzasadnione, bo jeśli klient nie będzie mógł oddać butelek w danym sklepie, to po prostu zacznie robić zakupy gdzie indziej. W Polsce powinniśmy myśleć w podobny sposób, niezależnie od dyskusji o regulacjach. Prowadzę rozmowy z sieciami handlowymi, w tym z małymi sklepami, i słyszę, że one są bardzo zainteresowane systemem i chcą do niego dołączyć” – powiedział Paweł Lesiak.

Link do całej debaty TUTAJ

Udostępnij przez: