kobize interzero

Przedsiębiorco! Pamiętaj o konieczności złożenia rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023

Przypominamy, że do dnia 31 marca 2024 r. prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zweryfikowanego rocznego raportu za 2023 r., tj. rocznego raportu na temat wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji. W tym samym terminie prowadzący instalację albo operator statku powietrznego przekazuje kopię raportu i kopię sprawozdania organowi właściwemu do wydania zezwolenia.

Dokumenty należy przygotować na formularzach w formacie Excel opracowanych na podstawie formularzy i wytycznych ogłaszanych przez Komisję Europejską, dostępnych na stronie Krajowego ośrodka pod adresem www.kobize.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.

Więcej informacji TUTAJ

Dla naszych klientów, korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisje, Interzero sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Potrzebujesz więcej informacji w zakresie emisji do powietrza i swoich obowiązków? Skorzystaj ze szkoleń na Interzero Academy.

Więcej szkoleń tutaj: https://academy.interzero.pl/

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma prawidłowo wywiązuje się z obowiązków środowiskowych, skorzystaj z Audytu Środowiskowego przeprowadzonego przez naszych ekspertów!

Udostępnij przez: