Między plusem a minusem_na pewno do zmieszanych

Nowy raport Interzero „Między plusem a minusem”

Z okazji Dnia Baterii, w ramach kampanii Eko bez kantów, publikujemy raport z badań “Między plusem a minusem – co Polacy wiedzą o bateriach i jak sobie radzą z ich segregacją?”. Wyniki są zaskakujące. Mimo świadomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, wielu z nas wciąż się z niego nie wywiązuje. Polacy postrzegają baterie jako szkodliwe zarówno w trakcie produkcji, jak i podczas składowania. Za niebezpieczny dla środowiska uznali również recykling. Mimo wielu lęków, jakie budzą baterie, nie zastanawiamy się nad źródłem zasilania w naszych urządzeniach. 

Jeszcze nigdy w historii nie produkowaliśmy i nie zużywaliśmy tak wielu baterii. Według prognoz McKinsey & Company ich rynek będzie rósł w tempie 25% rocznie, a w przypadku ogniw litowo-jonowych może osiągnąć 30% rocznego wzrostu do 2030. Ten popyt jest nakręcany m.in. przez rozwój przenośnych technologii cyfrowych, banków energii czy elektromobilności. Wraz z tym dynamicznym postępem branży bateryjnej, pojawia się pytanie o przyszłość zagospodarowania tych nowych odpadów.  

W naszym najnowszym badaniu pt. „Między plusem a minusem” zapytaliśmy o zwyczaje Polaków dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Chcieliśmy poznać także ich motywacje i przekonania odnośnie do recyklingu baterii. Pozytywnie nastraja fakt, że w deklaracjach znacząca część ankietowanych wie, jak prawidłowo postępować z zużytymi bateriami. Jednak poważne wątpliwości pojawiają się w przypadku bardziej szczegółowych pytań. Uwagę zwraca przede wszystkim brak wiedzy dotyczącej korzyści, jakie płyną z recyklingu baterii i obawy związane ze szkodliwością tego procesu. Kruchość łańcuchów dostaw i ograniczone złoża surowców w Unii Europejskiej sprawiają, że zużyte baterie i akumulatory powinniśmy traktować jako zasoby strategiczne. Obecny w ogniwach lit, nikiel, mangan czy grafit mają wręcz znaczenie krytyczne. Pozyskanie tych pierwiastków, niezależnie od źródeł, jest kosztowne i obarczone ryzykiem, a zastąpienie ich w technologiach na tym etapie rozwoju wydaje się po prostu niemożliwe. Znaczenie recyklingu w tym kontekście jest więc zarówno działaniem na rzecz ochrony środowiska, jak i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego Europy. 

W raporcie „Między plusem a minusem” zaskakuje także grupa młodych dorosłych, którzy okazali się mniej skłonni do zachowań ekologicznych niż starsi. Respondenci poniżej 35 roku życia nie tylko rzadziej segregują odpady, ale także częściej wątpią w sens przetwarzania surowców wtórnych. To odpowiedzi tej grupy powinny szczególnie pobudzić do refleksji na temat skuteczności dotychczasowych działań edukacyjnych i legislacyjnych. 

Więcej informacji dowiesz się z notatki prasowej TUTAJ.

Podsumowanie raportu Interzero
Udostępnij przez: