interzero ekologiczna przestrzeń handlowa ekourzadzenia centrum handlowe janki

Ekologiczna przestrzeń handlowa w Centrum Handlowym Janki

Zadbanie o ekologiczną przestrzeń miejską jest istotne z wielu powodów. Po pierwsze, takie miejsca przyciągają ogromną liczbę ludzi każdego dnia, co oznacza, że nawet niewielkie zmiany mogą mieć duży wpływ na środowisko. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań np. w centrum handlowym może przyczynić się do poprawy poziomu segregacji odpadów, wzrostu świadomości ekologicznej odwiedzających dane miejsce czy wpłynie na oszczędności i obniżenie kosztów eksploatacji budynku i jego otoczenia.

Edukacja społeczeństwa odgrywa kluczową rolę w promowaniu ekologicznych praktyk. Centra handlowe stanowią doskonałe miejsce do przekazywania wiedzy na temat ochrony środowiska i korzyści płynących z ekologicznego stylu życia. Poprzez kampanie informacyjne, wydarzenia edukacyjne czy przykłady praktyczne, można skutecznie uświadamiać ludzi i zachęcać odwiedzających do podejmowania bardziej świadomych decyzji konsumenckich.

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to nie tylko deklaracje w kwestii społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, ale nareszcie konkretne i mierzalne działania. Zwiększone działania prośrodowiskowe można zauważyć w różnych sektorach gospodarki, również w większych obiektach handlowych jak Centrum Handlowe Janki.

W obiekcie zastosowano szereg rozwiązań i inwestycji, które w efekcie przyczyniają się do redukcji śladu węglowego, oszczędności zasobów i edukacji społeczeństwa.

Przestrzeń handlowa została zaprojektowana w duchu #zerowaste – w budynku można skorzystać z różnych ekourządzeń m.in. rowero-ładowarek, czy rozwiązań dostarczonych przez Interzerobutelkomatu, kosza samosegregującego i kosza solarnego. Władze centrum zadbali również o tereny zielone wokół budynku – aby zachować biosystem zastosowano domki dla owadów i kompostowniki.

Jako Interzero bardzo cieszymy się z inicjatyw, które wpływają pozytywnie na naszą planetę. Mamy nadzieje, że nad ekologiczną przestrzenią handlową pracować będą również inne obiekty tego typu w naszym kraju.

Więcej o zrównoważonych rozwiązaniach zastosowanych w Centrum Handlowym Janki przeczytacie w artykule pod linkiem: TUTAJ

Sprawdź, jakie ekourządzenia mogą przydać się w Twojej przestrzeni handlowej!

Udostępnij przez: