Dołącz do nas w rewolucji opakowaniowej. Twórz system kaucyjny z Interzero i PIOIRO

Interzero razem z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań zaprasza wszystkich przedsiębiorców objętych zapisami ustawy do wspólnego budowania systemu kaucyjnego w Polsce. Posiadamy bogate doświadczenie oraz know-how w zakresie funkcjonowania systemów depozytowych w krajach UE (m.in. systemu kaucyjnego w Niemczech), niezbędną wiedzę i praktykę w zakresie funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami oraz gotowe rozwiązania informatyczne umożliwiające sprawną obsługę systemu kaucyjnego (m.in. w zakresie ewidencji i sprawozdawczości), a także możliwość oferowania butelkomatów wraz z pełną obsługą i serwisem.

Szeroki punkt widzenia, który uwzględnia potrzeby producenta, dystrybutora i konsumenta pozwala nam zapewnić kompleksową realizację ustawowych obowiązków i dostarczyć rozwiązanie usprawniające selektywną zbiórkę odpadów w ramach systemu kaucyjnego.

W ramach współpracy, Interzero przejmie kluczowe zadania związane z budową i obsługą systemu kaucyjnego, a PIOIRO będzie działać jako organizacja zrzeszająca producentów opakowań i podmioty zajmujące się gospodarką odpadami. Dzięki temu, będziemy mogli skoncentrować się na dostarczeniu kompleksowych rozwiązań, które sprostają nowym przepisom i oczekiwaniom rynku.

Poznaj ofertę dla producentów napoi, sieci handlowych oraz podmiotów reprezentujących.  Więcej szczegółów na stronie TUTAJ oraz TUTAJ.

Udostępnij przez: