Czy wiesz, że w walce z mikroplastikiem pomogą nam meduzy?

Zanieczyszczenie mórz i obszarów przybrzeżnych wynikające z obecności mikrodrobin plastiku stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Finansowany przez UE projekt GoJelly ma na celu rozwiązanie tych problemów jednocześnie poprzez opracowanie, przetestowanie i promowanie pewnego innowacyjnego rozwiązania.

Projekt GoJelly skupia się na stworzeniu prototypowego filtra mikroplastiku TRL 5-6 wykorzystującego śluz meduzy jako surowiec. To rozwiązanie skutecznie usunie zanieczyszczenia mikroplastikami z mórz i obszarów przybrzeżnych. Ponadto stworzy możliwości zatrudnienia dla rybaków komercyjnych, wygeneruje cenne produkty uboczne i zapewni zasoby dla przemysłu spożywczego i paszowego, a także rolnictwa ekologicznego. Prototypowe produkty GoJelly zostaną przetestowane i zademonstrowane w trzech różnych europejskich morzach (Norweskim, Bałtyckim i Śródziemnym) przez szereg zainteresowanych stron, w tym partnerów przemysłowych.

Wykorzystanie jednego problemu do rozwiązania drugiego to główna idea projektu GoJelly. Inicjatywa ta otrzymuje wsparcie finansowe od Unii Europejskiej od początku 2018 roku. Jej głównym celem jest stworzenie innowacyjnego filtra, który wiązałby cząsteczki mikroplastiku w oczyszczalniach ścieków, eliminując te, które nie zostały usunięte w standardowym procesie recyklingu.

„Śluz wydzielany przez meduzy działa na cząsteczki plastiku jak klej“, twierdzi przewodniczący projektu. W związku z tym zespół naukowców  wpadł na pomysł wykorzystania tego procesu jako skutecznego filtra.

W wyniku otrzymamy mniej plastiku w oceanie, a tym samym więcej miejsc pracy dla rybaków komercyjnych poza sezonem zbioru meduz.

Źródło: https://gojelly.eu/about/.

Udostępnij przez: