Interzero dla warszawskich Łazienek Królewskich

Choć obszary miejskie stanowią mniej niż 3% powierzchni Ziemi, to zamieszkuje je ponad połowa populacji naszej planety. Pomimo dominacji betonu, tłumów i ruchu ulicznego, miasta i miasteczka są nadal uważane za ekosystemy, których stan znacząco wpływa na jakość naszego życia.  Odpowiednio zadbane pomagają oczyszczać powietrze i wodę oraz zapewniają możliwość zabawy i wypoczynku.

Od 2022 r. Interzero, w ramach projektu Re:Generacja – razem dla ekosystemów, opiekuje się ekosystemem warszawskich Łazienek Królewskich. Dzięki naszej współpracy z UNEP/GRID Warszawa udało nam się wzmocnić linie brzegowe Stawu Południowego Dolnego i Północnego oraz wykonać prace z drzewostanem zabytkowym. Dodatkowo umieściliśmy w parku karmniki dla ptaków, które mają na celu dokarmianie ich w okresie zimowym. Na ten rok planowane jest posadzenie drzew i krzewów w ogrodzie oraz odtworzenie nasadzeń na skarpach wokół Stawu Południowego Górnego, wraz z zabezpieczeniem zieleni przed ewentualnymi uszkodzeniami.

29 czerwca spotkaliśmy się z UNEP/GRID Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie i Re:Generacja – razem dla ekosystemów. Podczas tej wizyty mieliśmy możliwość omówienia potrzeb ekosystemu Łazienek Królewskich, zwłaszcza z myślą o przyszłości oraz podsumowania dotychczasowych działań i współpracy.

Mamy nadzieję, że uda nam zdziałać wspólnie jeszcze więcej!

Więcej o programie Re:Generacja TUTAJ

Udostępnij przez: