Dokazi are bright: kružno kretanje je dobro za životnu sredinu.

+++ Prema podacima i z studies i z 2021. godine, Interzero-ova rešenja kružne petlje smanjila su 1 million tons emission gasova staklene bašte uz uštedu 12.5 million tons primarnih resource. Izbegnuti su troškovi from 199 million evra per ecološku štetu.

+++ Interzero predstavlja podatke iz new study Fraunhofer instituta for životnu average, security and energy technology UMSICHT for K 2022, parliament for plastic and rubber Berlin/Keln. Svake godine, Interzero, kao vodeći evropski provajder usluga circular economy, postavlja sebi isto pitanje: koje vrste ekološke štete zapravo izbegavaju our rešenja za merchant and kako to stvara potenjalne uštede za društvo?

 

Studija „resurses SAVED by recycling“ koju je danas objavio Fraunhofer UMSICHT ​​ponovo pruža dokaz clear positive effect. In 2021. godini, Interzero je postigao neke Značajne ecološke prekretnice. Upravljajući purchase of 1.8 million tons of material from the petlja, Interzero and its customers will pay about 12.5 million tons of primary resources in 2021. godini, dok su takođe smanjili emission gasova staklene bašte for about a million tons. Without the pressure of Interzero, troškovi ecološke štete uzrokovane climate and endured bi purchase 199 million evra (koristeći methode obračuna troškova nemačke Savezne agencije za životnu average). Primarni resursi ušteđeni ove godine su ekvivalentni 5.227 potpuno izraslih stabala sequoia.

 

President and shareholder of Interzero-a dr, Axel Schweitzer: “Vručina, suša, poplave, pain and glad – after the climate promena and prekomerne exploitation prirodnog okruženja sada se sve više oosećaju širom šveta. Svake godine koristimo ovu studiju will give procenimo results napora koje ulažemo are both our client and partner. Objavljujući studiju, međutim, takođe želimo da podvučemo efikasnost upravljanja resursima zatvorenog ciklusa kao ecološkog i ekonomskog alata za suprotstavljanje catastrophic ponašanju čovečanstva prema životnoj average and climate promenade. Circular economy nudi huge mogućnosti koje ne smemo suwati iz vida, posebno imajući u vidu napetu situaciju u Evropi is tim povezan rast cena energije. More details about the current study to be announced at the Sejm K 2022, which has been going on since 19. to 26. Octobra at Dizeldorf. At the end of the day, I am the saint of the parliament for plastic and rubber, stručnjaci and with Interzero Plastics Recycling that predstaviti innovative technologies and services for the recycling of plastics, kao and explanation of the ecološke prednosti recikliranja with regard to the primarnu proizvodnju.

 

Prema proračunima istraživača Fraunhofer instituta, the need for Interzero recycled plastics “Prociclen” reduces air-conditioning emissions by 56 percent, in contrast to the demand for primary plastics repaired from petroleum spirit. Već dugi niz godina, Interzero radi sa Fraunhofer UMSICHT ​​na izradi naučnih procena ušteda ostvarenih sopstvenim aktivnostima zatvorenog kruga. The company also covered the recent communication campaign on Fraunhofer’s proračunima stručnjak. Under the name “Jedan svet. Zero Waste. Let’s #MoveTheDate’, Interzero kreće pažnju na očuvanje prirodnih resursa. PremaMETha koje koristi Global Footprint Netvork, Interzero vraća planeti 10 puta više regenerativnog capaciteta za stvaranje vrednosti u vrednosti od nieg evranego što global zajednica oduzima za taj isti evro. Izraženo u terminima vremena, Interzero “pokreće sat unazad” on Dan prekoračenja Zemlje – koji je već postignut 28. july 2022. – in 4 minutes and 20 seconds, or in 2 sata and 20 minutes each se računa samo u Nemačkoj. Dr. Axel Schweitzer: “As they are about satima and minutima on the first view I can look at trivially, they show that this is a good company and a medium-sized company that is Interzero can fix it on a global level, and motivate us to give us advice on building . Želimo da ohrabrimo sve u našoj neposrednoj mreži da doprinesu održivoj economy zatvorene petlje i pomognu da se zaustavi sve veća exploitation of our planet.

WATCH THE VIDEO ABOUT THE STUDIO:

Udostępnij przez: