Environmental Sustainability Dashboard

to rozwiązanie umożliwiające rejestrowanie i optymalizację odpowiednich wskaźników środowiskowych, a także zarządzanie celami zrównoważonego rozwoju. Odpowiednie dla firm każdej wielkości. Naszym celem jest wskazanie Ci drogi do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pobierz ulotkę informacyjną
Zrzuty 3 ekranów pokazujących narzędzie Enviromental Sustainability Dashboard – wykresy

Czym jest Environmental Sustainability Dashboard?

Poznaj korzyści z każdego kroku, który z nami zrobisz

6 Poprawa wydajności

Wsparcie w działaniach korygujących

Czytaj więcej

5 Interpretacja wyników

Przegląd i ocena konkretnych wskaźników KPI

Czytaj więcej

4 Dashboard

Pełny przegląd wpływu na środowisko

Czytaj więcej

1 Analiza kontekstu

Analiza procesów w przedsiębiorstwie

Czytaj więcej

2 Analiza danych

Porównanie danych istniejących z wymaganym zakresem

Czytaj więcej

3 Wprowadzanie danych

Organizacja danych wejściowych

Czytaj więcej

1 Analiza kontekstu

Analiza procesów w przedsiębiorstwie

Czytaj więcej

2 Analiza danych

Porównanie danych istniejących z wymaganym zakresem

Czytaj więcej

3 Wprowadzanie danych

Organizacja danych wejściowych

Czytaj więcej

4 Dashboard

Pełny przegląd wpływu na środowisko

Czytaj więcej

5 Interpretacja wyników

Przegląd i ocena konkretnych wskaźników KPI

Czytaj więcej

6 Poprawa wydajności

Wsparcie w działaniach korygujących

Czytaj więcej

Czy masz jakieś pytania?

Nasz ekspert chętnie udzieli Państwu informacji na temat naszego rozwiązania.

Skontaktuj się teraz

Twoja osoba kontaktowa:
Przemysław Kuna

analiza kontekstu

1 Analiza kontekstu

Aby zbudować zrównoważoną działalność biznesową, jako punkt wyjścia postanowiliśmy wykorzystać analizę efektywności środowiskowej.

 • Wstępna analiza - zaplanowanie kierunku i obszaru analizy w kontekście działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza procesów w przedsiębiorstwie w kontekście wskaźników KPI i strategii integracji danych
 • Zdefiniowanie celów strategicznych, w tym dotyczących zrównoważonego rozwoju
analiza danych

2 Analiza danych

Aby dane środowiskowe mogły wpływać na Twoje decyzje w przyszłości, musimy najpierw zebrać odpowiednie informacje.

 • Zdefiniowanie wskaźników KPI
 • Analiza dostępnych danych - porównanie danych istniejących z wymaganym zakresem poprzez analizę GAP
 • Ustanowienie kryteriów danych wejściowych
wprowadzanie danych

3 Wprowadzanie danych

Nasi konsultanci pomogą Ci uświadomić sobie cenne dane i wykryć czynniki, nad którymi trzeba popracować, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko

 • Ustanowienie szablonu danych wejściowych
 • Weryfikacja danych w celu sprawdzenia wiarygodności wyników
 • Obsługa wprowadzania danych
Dashboard ESD

4 Dashboard

Zaawansowane wizualizacje danych dotyczących zrównoważonego rozwoju obrazują informacje, które zawsze chciałeś zobaczyć.

 • Monitorowanie parametrów na potrzeby raportowania
 • Szybki dostęp do przydatnych informacji oraz możliwość ich eksportu
 • Dostosowanie pulpitu nawigacyjnego i grafiki (np. w związku z identyfikacją marki)
raportowanie

5 Interpretacja danych

Nasi konsultanci wskazują, gdzie można poprawić wydajność i skuteczność, zarówno krótko-, jak i długoterminową.

 • Analiza wyników
 • Przegląd i ocena konkretnych wskaźników KPI według potrzeb przedsiębiorstwa
poprawa wydajności

6 Poprawa wydajności

Niezależnie od tego, czy chcesz zdobyć certyfikat zrównoważonego rozwoju, czy po prostu wyprzedzić konkurencję, jesteśmy tutaj, aby zaplanować Twoją ekologiczną przyszłość.

 • Ocena wydajności w oparciu ustanowione wskaźniki i zdefiniowanie obszarów do poprawy
 • Zdefiniowanie działań korygujących i określenie środków doskonalenia
 • Wsparcie w procesie wdrożenia działań korygujących

Pozwól naszemu zespołowi zaprezentować Dashboard

FAQ

Environmental Sustainability Dashboard to rozwiązanie Interzero dla organizacji dowolnej wielkości zainteresowanej monitorowaniem danych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nasz Dashboard zapewnia łatwy dostęp do różnych wskaźników KPI, takich jak zużycie energii, emisje, zużycie wody, gospodarka odpadami i inne czynniki środowiskowe.

Obliczenia Environmental Sustainability Dashboard opierają się na najważniejszych międzynarodowych standardach:

 • Global Reporting Initiative – GRI
 • Greenhouse Gas Protocol – GHG
 • Cumulative Energy Demand – CED

Nasz Environmental Sustainability Dashboard jest w pełni zgodny z dyrektywą w sprawie raportowania na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) i europejskim jednolitym systemem raportowania (ESRS). Uważnie monitorujemy rozwój ESRS i jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia wszelkich niezbędnych dostosowań, aby zapewnić stałą zgodność.

Oficjalne oświadczenie dotyczące dostosowania GRI do ESRS można znaleźć na stronie internetowej Global Reporting Initiative: Więcej informacji o dostosowaniu GRI do ESRS

Environmental Sustainability Dashboard to strategiczne narzędzie, które pomaga Twojej organizacji podejmować oparte na danych decyzje dotyczące wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dashboard prezentuje ważne wskaźniki i dane środowiskowe w jasny i zrozumiały sposób. Poziom wyświetlanych szczegółów można dostosować do potrzeb użytkownika.

Poza samym narzędziem, Interzero wspiera przedsiębiorcę w każdej fazie oceny oddziaływania na środowisko:

 • Analiza kontekstu i danych, konfiguracja/aktualizacja danych wejściowych.
 • Interpretacja wyników
 • Poprawa wydajności – wyznaczanie celów, definiowanie planów działania,
 • Bieżące wsparcie w zakresie zarządzania dashboardem

Razem z przedsiębiorcą analizujemy kluczowe wskaźniki środowiskowe i identyfikujemy nieefektywne obszary. Wzmacniamy realizację zrównoważonego rozwoju firmy poprzez wsparcie w wyznaczeniu celów, śledzeniu postępów i poprawie strategii środowiskowej.

Environmental Sustainability Dashboard odgrywa kluczową rolę, pomagając firmom w ocenie ich efektywności środowiskowej i podejmowaniu świadomych decyzji. Zapewnia wizualizację danych i umożliwia interesariuszom identyfikowanie trendów, wyznaczanie celów, mierzenie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Wzmacnia przejrzystość, odpowiedzialność i zrównoważone praktyki.

Emisje Scope 3 są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju, takimi jak Global Reporting Initiative (GRI), w szczególności GRI 305-3 i 305-5, a także wytycznymi dotyczącymi gazów cieplarnianych (GHG) i skumulowanego zapotrzebowania na energię (CED). Należy zauważyć, że gromadzenie danych Scope 3 jest obowiązkiem klienta, a my zapewniamy odpowiednie narzędzia i wsparcie ekspertów w celu przeprowadzenia tego procesu oraz pomiaru i poprawy danych.

Może obejmować szeroki zakres danych, w tym dane dotyczące zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, wytwarzania odpadów i wskaźników recyklingu, produkcji energii odnawialnej i inne istotne wskaźniki środowiskowe.

Konkretne zawarte dane można dostosować do celów, branży i priorytetów organizacji.

Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w centrum danych AWS, światowego lidera w dziedzinie przetwarzania w chmurze, w jego bazie danych we Frankfurcie. Nasze środki bezpieczeństwa danych obejmują regularne audyty bezpieczeństwa oraz zgodność z RODO i innymi odpowiednimi przepisami o ochronie danych, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych.

Nie, Dashboard nie generuje raportu zrównoważonego rozwoju. Zamiast tego zapewnia wskaźniki KPI, które można uwzględnić w raporcie zrównoważonego rozwoju.
Interzero może stworzyć raport zrównoważonego rozwoju dla Twojej firmy. Dane generowane przez Dashboard są zgodne z wymogami dyrektywy w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) i dlatego nadają się do umieszczenia w raporcie.

Oczywiście możemy stworzyć raport zrównoważonego rozwoju dostosowany do potrzeb Twojej firmy. Dane generowane przez Dashboard spełniają wymogi dyrektywy w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) i dlatego nadają się do włączenia do raportu.
Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami z zakładki Kontakt.

Interzero Environmental Sustainability Dashboard dostarcza danych i spostrzeżeń wymaganych do raportowania zrównoważonego rozwoju w standardowym formacie Global Reporting Initiative (GRI, seria 300). Umożliwia organizacjom gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych dotyczących efektywności środowiskowej w ujednolicony i przejrzysty sposób. Dane te można wykorzystać do tworzenia raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, odpowiadania na zapytania interesariuszy, wypełniania obowiązków sprawozdawczych i wykazywania zaangażowania organizacji w zrównoważony rozwój.

Interzero ma szerokie doświadczenie w pomiarze wpływu na środowisko w oparciu o międzynarodowe standardy, począwszy od metodologii oceny cyklu życia (LCA). Przeprowadziliśmy liczne badania LCA w różnych branżach, które dostarczają cennych informacji na temat praktyk zrównoważonego rozwoju i pomagają firmom zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Nasza wiedza i zaangażowanie w zrównoważony rozwój czynią nas zaufanym partnerem dla organizacji pragnących poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Environmental Sustainability Dashboard oferuje organizacjom liczne korzyści, zapewniając jasną i wizualną reprezentację wyników w zakresie ochrony środowiska i umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji. Narzędzie to będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, aby:

 • Zmniejszyć wpływ Twojej firmy na środowisko.
 • Zachować zgodność z wymogami regulacyjnymi i wymogami ESG, w miarę jak stają się one coraz bardziej rygorystyczne, a dbałość o środowisko jest coraz bardziej skupiana.
 • Pozostać konkurencyjnym. Coraz więcej konsumentów/kupujących podejmuje decyzje zakupowe przyjazne dla środowiska.
 • Promować ukierunkowaną komunikację i poprawić swój wizerunek na rynku.

Metoda obliczeniowa oparta jest na międzynarodowych standardach: GRI – GHG – CED

Nasze rozwiązanie jest konfigurowalne i odpowiada potrzebom Twojej firmy, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i indywidualnym.

Jest to rozwiązanie szyte na miarę, oparte na indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach.

Po wstępnej szczegółowej rozmowie Interzero oceni potrzeby Twojej organizacji i zapewni najlepsze rozwiązanie spełniające Twoje wymagania.

Kontakt

Przemysław Kuna

Twoja osoba kontaktowa:

Przemysław Kuna

  Udostępnij przez: