Entrepreneur! Fee for entry in BDO only until the end of February

Przypominamy, że zgodnie z art. 57 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO zobowiązani są w terminie do końca lutego wnieść opłatę roczną za utrzymanie wpisu w rejestrze BDO za dany rok.

Only entrepreneurs are subject to the registration and annual fee:

  • introducing batteries or accumulators,

  • introducing electrical and electronic equipment and authorized representatives,

  • producer, importer and intra-Community buyer of packaging,

  • introducing vehicles,

  • introducing products in packaging into the territory of the country,

  • introducing tires into the territory of the country,

  • introducing lubricating oils into the territory of the country.
  • Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych urzędów.
   Opłata roczna wynosi odpowiednio:
   100 zł – dla mikroprzedsiębiorców
   300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców

   Attention! The annual fee is not paid in the year in which the registration fee was paid.

   Failure to pay the annual fee may result in removal from the register and the inability to continue operations.


    

Udostępnij przez: